Oorsig

Die Fakulteit Regte, Noordwes-Universiteit verskaf gehalte regsopleiding, onderneem gefokusde navorsing en is by ons gemeenskap betrokke. Dit is die fakulteit se doel om regstudente toe te rus met die kennis, etiese beginsels en vaardighede wat hulle in hulle professionele lewe sal nodig kry. Verder om ook die wetenskap van die reg deur middel van navorsing deur ons personeel en nagraadse studente in diens van geregtigheid en ons grondwetlike demokrasie uit te brei.

Ons bied gehalte regsonderrig, gefokusde navorsing en is by ons gemeenskap betrokke.

Ons bied regsprogramme aan oor drie kampusse heen, en bedryf Regsklinieke in Mahikeng en in Potchefstroom. Ons het dus ’n teenwoordigheid in en begrip van stedelike en landelike kontekste.

In ons voorgraadse studies verskaf ons goed afgeronde kurrikulums wat  publieke reg, regsfilosofie, privaat- en handelsreg, asook strafreg en die prosesreg, insluit. Die nagraadse aanbiedings op meestersgraad- en doktorale vlak omvat uiteenlopende gebiede, insluitend omgewingsreg en bestuur, boedelreg en handelsreg.

Ons streef daarna om die plek van voorkeur te wees vir diverse,  interessante en dinamiese mense met ’n belangstelling in die reg en ons grondwetlike demokrasie . Ons nooi studente en navorsers om saam te werk in diens van geregtigheid. Ons belowe die volgehoue verskaffing van  besielende en etiese regsonderrig, gerugsteun deur tersaaklike, vooruitskouende navorsing en betekenisvolle gemeenskapsbetrokkenheid.

 

Voorgraadse Studies


Nagraadse Studies


Navorsing


Potchefstroom Elektroniese Regstydskrif                                                                                                                                  


 

Ontdek