Kennisgewings

Skootrekenaar vereistes vir alle studente

Kliek hier

IT Home

Nuwe eerstejaarstudente

Kliek hier

NWU Registrasie en Oriënteringstydperk-program

Kampusregistrasie en orienteringsgidse

Etes, spyseniering en eetgeriewe

Nuttige inligting

Lys van Handboeke vir die 1ste semester

Modules vir Regstudente

Jaarboek en Kurrikulums

 Link

Studenteversoekvorms

Kliek hier

Handleiding vir elektroniese registrasie 

Kliek hier

Senior Studente skedules en registrasie riglyne

Kliek hier

Klas en Assesseringsroosters

Kliek hier

Klasbywoning

Klasbywoning is verpligtend.

 • IURI / IURX 111 111 - Law of Person / Personereg
 • IURI 171 / IURX 171 - Introduction to Law / Inleiding tot die Reg
 • IURI 173 - Family Law / Familiereg
 • IURI 272 - Law of Persons / Personereg
 • IURI 273 - Law of Delict / Deliktereg
 • IURI 275 - Constitutional Law and the Bill of Rights / Staatsreg en die Handves van Regte
 • IURI 313 - Law of Succession / Erfreg
 • IURI 373 - Principles of Contract / Kontraktereg
 • IURI 376 - Civil Procedure / Sivieleprosesreg
 • IURI 377 - Language Skills in the Legal Context III / Taalvaardigheid in die Regskonteks III
 • IURI 412 - Introduction to Jurisprudence / Inleiding tot Regsfilosofie
 • ACCL111 - Accounting for Law students / Rekeningkunde vir Regstudente
 • IURE 414 - Tax Law / Belastingreg
 • IURE 416 - Law Clinic / Regskliniek
 • IURP 413 - Insurance Law / Versekeringsreg

Studente Akademiese Ontwikkeling en Ondersteuning

Kliek hier