Professore

  Prof Anél du Plessis

  SARChI CLES Leerstoel
  +27 18 299 1924
  Anel.duPlessis@nwu.ac.za
  Gebou B14b, Kantoor G01, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BA (Regte, PU vir CHO) 2001; LLB (PU vir CHO) 2003; LLM (NWU) 2004; LLD (NWU) 2009.
  Omgewingsreg; Plaaslike Owerheidsreg; Konstitusionele Reg; Omgewingsregeringstudies; Menseregte; Administratiewe Reg.

  Prof Christa Rautenbach

  Professor
  +27 18 299 1939
  Christa.Rautenbach@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 119A, Potchefstroomkampus,
  BJuris (cum laude, PU vir CHO) 1985; LLB (cum laude, PU vir CHO) 1987; LLM (PU vir CHO) 1995; LLD (PU vir CHO) 2001.
  Regspluralisme; Kulturele Verskeidenheid; Erfreg; Gewoontereg; Vergelykende Konstitusionalisme; Godsdienstige Regstelsels.

  Prof Elmien du Plessis

  Professor
  +27 18 285 2611
  Elmien.duplessis@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 102B, Potchefstroomkampus,
  BA (Internasionale studies); LLB; LLD (Stellenbosch).
  Onteieningsreg, Grondwetlike Sakereg, Inheemse Reg, Tradisionele Kennis, Meentgronde / "Commons".

  Prof Henk Kloppers

  Professor
  +27 18 299 1928
  Henk.Kloppers@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G03, Potchefstroomkampus,
  BCom (cum laude, PU vir CHO) 1999; LLB (cum Laude, PU vir CHO); LLM (PU vir CHO) 2001; LLD (NWU) 2012; Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning (UOFS)
  Boedelbeplanning; Belasting; Versekering; Boedelbereddering

  Prof Klaus Beiter

  Professor
  +27 18 299 1957
  Klaus.Beiter@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G02, Potchefstroomkampus,
  B.Iur. (Met onderskeiding) (UNISA, Pretoria); LL.B. (Met onderskeiding) (UNISA, Pretoria); Sertifikaat in die Duitsereg (eerste klas) (LMU München, Duitsland); Dr. iur. (Summa cum laude) (LMU München, Duitsland); Regspraktisyn (Namibië)
  Internasionale Menseregte; Reg op Onderwys; Reg op Wetenskap; Wetenskaplike/Akademiese Vryheid; Intellektuele Eiendomsreg; Reg en ontwikkeling; Ekstraterritoriale staatsverpligtinge; Taalkundige Menseregte in die Onderwys; Minderheidsregte

  Prof Marita Carnelley

  Professor
  +27 18 299 1959
  Marita.Carnelley@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G08, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BA LLB (Stell); LLM (UNISA); PhD (Amsterdam)
  Familiereg & Dobbelreg

  Prof Pieter du Toit

  Professor
  +27 18 299 1934
  Pieter.duToit@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 119B, Potchefstroomkampus,
  BIuris (cum laude, UOFS) 1994; LLB (UOFS) 1996; LLM International Law (UJ) 2006; LLD (NWU) 2011
  Strafprosesreg

  Prof Wian Erlank

  Professor
  +27 18 299 1932
  Wian.Erlank@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G23, Potchefstroomkampus,
  LLB (Stell) 2002; LLM (Stell) 2004; Hons BA(Stell) 2006; Sertifikaat in "Legal Practice" (UNISA) 2006.
  Eiendomsreg Sakereg Virtuele Goedere Tegnologie / IT Internet reg.

  Prof Willemien du Plessis

  Professor
  +27 18 299 1969
  Willemien.duPlessis@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G10, Potchefstroomkampus,
   BJur (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLD (PU vir CHO); MA in Environmental Management (cum laude) PU vir CHO)
  Omgewingsreg; Regsgeskiedenis; Grondreg; Regspluralisme

Navorsingsprofessore

  Prof Avitus Agbor

  Navorsingsprofessor
  +27 18 389 2202
  Avitus.Agbor@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor118A, Mahikeng Kampus, Mafikeng
  LLB (Hons); LLM; PhD
  Volkereg; Internasionale Strafreg; Internasionale Mense Reg ; Kriminele Reg; Publieke Reg

  Prof Howard Chitimira

  Navorsingsprofessor
  +27 18 389 2026
  Howard.Chitimira@nwu.ac.za
  Gebou A14 Kantoor 112, Mahikengkampus,
  LLB (Cum Laude); LLM & LLD
  Korporatiewe & Finansiële Markte Regte; Handelsreg; Handelsreg; Insolvensiereg; Sommige aspekte van Mededingingsreg; Verwante aspekte van Intellektuele Eiendomsreg; Verwante aspekte van Bank- en Finansiële Reg; 'Aspekte van Internasionale Handelsreg.

  Prof Louis Kotzé

  Navorsingsprofessor
  Louis.Kotze@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus ,
  BCom Regte (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLM (Cum Laude, PU vir CHO); LLD (NWU).

Medeprofessore

  Prof Anél Gildenhuys

  Medeprofessor
  +27 18 299 1036
  Anel.Gildenhuys@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G30, Potchefstroomkampus,
  LLB (PU vir CHO) 2003; LLM (NWU) 2005.
  

  Prof Caiphas Brewsters Soyapi

  Medeprofessor
   018 299 1941
  Brews.Soyapi@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 104, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  LLM (NWU) 2013; LLD (NWU) 2017

  Prof Germarié Viljoen

  Medeprofessor
  +27 18 299 1931
  germarie.viljoen@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G20, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  LLB; LLM (cum laude); LLD.
  Waterreg

  Prof Hein Lubbe

  Adjunk Direkteur Nagraadse Programme Potchefstroom
  +27 18 299 1031
  Hein.Lubbe@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 101B, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  LLB (NWU) 2005; LLM (UP) 2006; LLD (UVT) 2010.
  Bewysreg, Volkereg.

  Prof Heléne Combrinck

  Medeprofessor
  +27 18 299 1948
  Helene.Combrinck@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G07, Potchefstroomkampus,
  B Iuris cum laude (PU vir CHO) 1988; LLB cum laude (PU vir CHO) 1990; Honns BA cum laude (PU vir CHO) 1990; LLM (UK/ UCT) 1993; LLD (UWK/ UWC) 2010.
  Gestremdheidsreg

  Prof Michelle Barnard

  Vise Dekaan: Kwaliteitsversekering en belanghebbendesverhoudinge
  +27 18 299 1033
  12128139@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 101C, Potchefstroomkampus,
  LLB; LLD

  Prof Mitzi Wiese

  Direkteur: Navorsingeenheid vir Reg, Geregtigheid en Volhoubaarheid
   018 285 2024
  Mitzi.Wiese@nwu.ac.za
  Gebou F5, G05, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Prof Moses Retselisitsoe Phooko

  Medeprofessor
  0183892287
  moses.phooko@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor, Mafikeng Kampus, Mafikeng
  LLD in Internasionale Reg (UNISA), LLM (Universiteit van Notre Dame, (VSA)), LLB & Dip. H Regte (NWU)
  SAOG Gemeenskapsreg, Afrika Uniereg, Volkereg, Internasionale Menseregtereg, Staatsreg, Gewoontereg

  Prof Neels Kilian

  Medeprofessor
  +27 18 3892510
  Neels.Kilian@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G18 Mahikengkampus, Mafikeng
  MA (Regensburg 2006), LLM (Pretoria 2000), LLD (Vrystaat 2011)
  Maatskappyreg; Korporatiewe bestuur; Sekuriteitsreg; Versekeringsreg

  Prof Oliver Fuo

  Medeprofessor
  +27 18 299 1933
  Oliver.Fuo@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 105, Potchefstroomkampus,
  lLB; LLM (NWU, Mahikeng); LLD (NWU, Potchefstroom).
  Plaaslike Owerheids- en Omgewingsreg en Menseregte.

  Prof Tumi Mmusinyane

   Medeprofessor
  018 389 2957
  31022405@nwu.ac.za
  Gebou A14 Kantoor G13, Mahikengkampus ,
  LLB (VISTA); LLM (UP) LLD (Unisa)
  Menseregte, gewoontereg, administratiewe reg, staatsreg, grond- en behuisingsreg, mediareg, arbeidsreg, bemiddelingsreg, konstruksiereg, familiereg, internasionale privaatreg

Senior Dosente

  Mnr Alex Nair

  Senior Dosent
  44238495@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 102B, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  LLB (Wits), LLM (Wits), PhD Kandidaat  (Wits)
  Arbeidsreg, Familiereg en Kliniese Regsopvoeding

  Dr Allison Geduld

  Senior Dosent
  +27 18 285 2201
  Allison.Geduld@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G06, Potchefstroomkampus,
  LLB (NWU) 2010; BA Honours (Latin) NWU 2013; LLM 2014 (cum laude); LLD (NWU) 2020.
  Plaaslike Owerheidsreg, Regsfilosofie en Sosio-ekonomiese Regte

  Dr Anri Botes

  Senior Dosent
  +27 18 299 1052
  Anri.Botes@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 106, Potchefstroomkampus,
  LLD. LLM
  Arbeidsreg

  Dr Braam Klaasen

  Senior Dosent
  +27 18 299 2125
  Braam.Klaasen@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G19, Potchefstroomkampus ,
  BProc (UNISA) 1999; LLM Criminal Law (UNISA) 2006.
  Regspraktyk, Inheemse Reg en Straf- en Siviele Litigasie.

  Dr Estie Gresse

  Senior Dosent
  +27 16 910 3632
  20322003@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G04, Vanderbijlparkkampus,
  LLB Cum Laude, LLM; LLD (NWU) 2020
  Gesinsreg, Arbeidsreg Beurs oor Onderrig en Leer

  Dr Francois van den Berg

  Senior Dosent
  +27 18 299 1943
  Francois.vandenBerg@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G25, Potchefstroomkampus,
  LLB (NWU) 2007; LLM (NWU) 2008; LLD (NWU) 2013.
  Staatsreg, Straf-en Strafprosesreg.

  Me Friedel Steenekamp

  Senior Dosent
  +27 18 389 2958
  30141966@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G12, Mahikengkampus ,
  . Proc (NWU) 1988; LLM (UNISA) 2003
  Strafproses, Strafreg en Bewysreg

  Dr Jean Kanamugire

  Senior Dosent
  +27 18 389 2802
  jean.kanamugire@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 116, Mahikengkampus , Mafikeng
  LLB; LLM (Omgewingsreg); LLM (Besigheidsreg) - (UKZN); LLD (NWU) 2020
  Omgewingsreg, Besigheidsreg

  Me Jeanette Visagie

  Senior Dosent
  +27 18 299 1951
  Jeanette.Visagie@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G04, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  LLB cum laude (NWU) 2009; LLM (NWU) 2011
  Intellektuele Eiendomsreg; Reklamewet; Reguleringsreg en Verwante Aspekte.

  Dr Lerato Rudolph Ngwenyama

  Senior Dosent
  +27 16 910 3478
  44748582@nwu.ac.za
  Gebou11B, Kantoor G02, Vanderbijlpark Kampus, Vanderbijlpark
  LLB (UNIVEN); LLM (UJ); LLD (SU)

  Me Marie Preston

  Senior Dosent
  Marie.Preston@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 102B, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  LLM (NWU), LLB (Unisa), Honn.B.Comm (UF), Gevorderde diploma in Belasting (RAU), Sertifikaat in die Boedelwet (UNISA)
  Belasting, Boedelbeplanning, Trusts

  Mnr Moffat Ndou

  Adjunk Direkteur Voorgraadse Programme VanderBijlpark
  25807919@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G18 Vanderbijlpark Kampus, Vanderbijlpark
  LLB (UJ), LLM (NWU)
  Arbeidsreg, Menseregtereg, Mediese Reg, Strafproses

  Me Naeema Gabru

  Senior Dosent
  +27 18 2991926
  Naeema.Gabru@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G29, Potchefstroomkampus,
  BCOMM (Regte) - 1999; LLB (2001); LLM (2005) CFP (2009); Gevorderde CFP (2010)
  Islamitiese Finansies, Boedelbeplanning, Inkomstebelasting, Wettige Pluralisme, Boedelbestuur

  Dr Natasha Ravyse

  Senior Dosent
  016 910 3510
  Natasha.Ravyse@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G01, Vanderbijlpark Kampus, Vanderbijlpark
  PhD in Taalkunde en Letterkundige Teorie
  Taal en Sosiale identiteit; taallewenskragtigheid, sSub-Kulturele Taallewenskragtigheid, Fanagalo; Sub-kulturele Tale

  Dr Nelson Kekana

  Direkteur Nagraads Programme
  018 389 2492
  Nelson.Kekana@nwu.ac.za
  Gebou A14, Mahikeng Campus, Mafikeng
   B Juris (NWU), LLB (NWU), LLM Belastingreg (UNISA), HDip Internasional Belasting (UJ), LLD Belastingreg (UP)
  Belasting (Binnelands en Internasionaal), Oordragpryse

  Mnr Ngwako I Raboshakga

  Senior Dosent
  +27 18 299 1956
  Ngwako.Raboshakga@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 103, Potchefstroomkampus,
  LLB (WITS) 2006; LLM (WITS) 2009

  Dr Niel Lubbe

  Senior Dosent
  +27 18 299 1032
  Niel.Lubbe@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 101A, Potchefstroomkampus,
  LLB (UJ) 2005 LLM (NWU) 2007
  Familiereg, Regsfilosofie en Regionale Omgewingsreg.

  Mnr Ramokgadi Nkhumise

  Senior Dosent
  +27 18 389 2067
  ramokgadi.nkhumise@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 117, Mahikengkampus,
  B.IURIS, LLB, LLM-spesialisering in Arbeidsreg (UNISA), Sertifikaatprogram in Gevorderde Arbeidsreg, Sertifikaatprogram in Gevorderde Korporatiewe Reg en Sekuriteitsreg (UNISA-Sentrum vir Ondernemingsreg).
  Spesialisering in Arbeidsreg, Deliktereg, Skadevergoedingsreg, Vergoedingsreg en Versekeringsreg en Spesifieke kontrakte.

  Me René Koraan

  Direkteur Professionele Ontwikkeling & Gemeenskapsbetrokkenheid
  +27 18 299 4287
  Rene.Koraan@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G21, Potchefstroomkampus,
  LLB (PU vir CHO); LLM-Labour Law (PU vir CHO)
  Strafreg

  Mnr Steven Serumaga-Zake

  Senior Dosent
  +27 16 910 3540
  20561342@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G20, Vanderbijlparkkampus,
  LLM (NWU); LLB (NWU); B-Tech Forensiese Ondersoek (UNISA).
  Internasionale Reg en Menseregte.

Dosente

  Me Chantelle Feldhaus

  Dosent
  +27 18 299 1925
  Chantelle.Feldhaus@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G102A, Potchefstroomkampus,
  LLB (PU for CHE) 2000; LLM (PU for CHE) 2009.
  Strafreg: Besondere Misdade, Regspraktyk en Kliniese regsopleiding, Kinderreg.

  Me Charlene Lanser

  Dosent
  +27 18 389 2177
  charlene.lanser@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G14, Mahikengkampus,
  LLB (UP) 2009; LLM (UP) 2010
  Maatskappyreg, Erfreg, Trustsreg en Boedelbestuur

  Adv Getsia Zazo

  Dosent
  018 389 2077
  Getsia.Zazo@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G15, Mafikeng Kampus,
  LLB (NWU) 2011; Sertifikaat in Anti-korrupsie en kommersiële misdaadondersoek - UNISA - 2017; LLM (UFS) 2019;
  Strafreg, Bewysreg, Strafprosesreg

  Mnr Kabelo Mutubi

  Dosent
  018 389 2022
  Kabelo.Mutubi@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G20, Mahikeng Kampus,
  LLB (Wits) 2018; LLM (Uppsala)
  Kontraktereg en Intellektuele Eiendomsreg

  Mnr Katlego Mashiane

  Dosent
  0764431155
  katlego.mashiane@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G01B, Mafikeng Kampus, Mafikeng
  LLB (UL) 2017, LLM(UL) 2020
  Omgewingsreg, Staatsreg, Administratiewe reg, Plaaslike Regeringsreg, Administrasie van Boedel

  Mev Lebo Smith

  Dosent
  +27 16 910 3459
  Lebo.Motelle@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G17, Vanderbijlparkkampus,
  LLM (WITS) 2017; LLB (Birmingham City) 2011
  Omgewingsreg; Arbeidsreg en Administratiewe Reg

  Mnr Michael Laubscher

  Dosent
  +27 18 285 2353
  Michael.Laubscher@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 107, Potchefstroomkampus,
  LLB (UNISA) 2008; MA English (PU vir CHO) 1994
  Die taal en die reg, Onderwysreg, Mediasie

  Mnr Mmakgotso Mongake

  Dosent
  +27 18 389 2337
  Mmakgotso.Mongake@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 114, Mahikengkampus,
  B / Crim geregtigheid: BE / Crim justice Hons; LLB en LLM; B / Crim Geregtigheid; B / Crim Justice Hons; LLB; LLM.
  Kriminologie en verwante vakke

  Me Motlatjo Ntatamala

  Dosent
  33195285@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 109, Mahikeng Kampus, Mafikeng
     BA in kontemporêre Engels en veeltalige studies in 2015 - Limpopo Universiteit; Honneursgraad in Engelse studies (taal) in 2016 - Limpopo Universiteit. Meesters in Engelse studies (Taal) in 2019 - Limpopo Universiteit. Ek is tans geregistreer vir PhD (Doktor in filosofie in Tale en Letterkunde met Engels,NWU, Mafikengkampus.
  Taal in Regskonteks

  Mnr Myrone Stoffels

  Dosent
  +27 18 299 1685
  Myrone.Stoffels@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G31, Potchefstroomkampus,
  LLB (NWU) 2010, LLM (NWU) 2013
  Arbeidsreg, Grondwetlike reg, Bewysreg, Strafreg, Strafprosesreg

  Me Nirissa Reddy

  Dosent
  +27 16 910 3631
  nirissa.reddy@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G06 Vanderbijlparkkampus,
  LLB (UKZN) 2004, LLM (UNISA) 2019
  Handelsreg, Bankreg, Insolvensie, Kontraktereg

  Me Nomthandazo Mahlangu

  Dosent
  44783760@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G17, Mahikeng Kampus, Mafikeng
  BA Kommunikasie (USA), LLB LLM (UNISA)
  Intellektuele Eiendomsreg

  Mnr Obakeng van Dyk

  Dosent
  Obakeng.vanDyk@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G17, Mahikeng Kampus, Mafikeng
  LLB; LLM (with distinction) (UFS)
  Constitutional Law, Administrative Law and Environmental Law

  Mnr Patrick Mogale

  Dosent
  39096238@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G10, Mahikengkampus, Mafikeng
  LLB en LLM in (Ontwikkelings- en Bestuursreg)
  Strafreg, Siviele Prosesreg, Bereddering (Administrasie) van Bestorwe Boedels en Sosio-Ekonomiese regte

  Mnr Philip Bothma

  Dosent
  +27 18 299 1950
  Philip.Bothma@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 108, Potchefstroomkampus,
  LLB (NWU) 2013; LLM (NWU)
  Regsgeskiedenis; Regte en taalonderrig vir spesifieke doel.

  Me Refilwe Tsatsimpe

  Dosent
  +27 18 389 2528
  refilwe.magano@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G17, Mahikeng Kampus,
   LLB (NWU) LLM (NWU)
  rivaatreg: Familiereg en kinderreg Publiekreg: Grondwetlike en omgewingsreg

  Mnr Reshard Kolabhai

  Dosent
  
  Reshard.Kolabhai@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor101E, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
   LLB, LLM (Stelllenbosch)
  Konstitusionele Wet; Menseregteverpligtinge van privaat instansies; Regte en Politieke Ekonomie

  Advokaat Sikandar Kola

  Dosent
  +27 18 389 2650
  Sikandar.Kola@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G16, Mahikengkampus,
  Law Society of South Africa (LEAD); LLM 2015 (JHB); LLB 2013 (JHB).
  Alternatiewe geskilbeslegting, spesifiek bemiddeling (burgerlike bemiddeling, kommersiële bemiddeling, werkplekbemiddeling, mediese nalatigheidsbemiddeling en egskeidingsbemiddeling). Arbeidsreg en Eiendomsreg.

  Me Stephanie Mostert

  Dosent
  +27 16 910 3511
  Stephanie.Mostert@nwu.ac.za
  Gebou 11B Kantoor G19, Vanderbijlparkkampus,
  BA Geesteswetenskappe (NWU) 2012; BA (Hons) in Engels (NWU) 2013; MA in Engels (NWU) 2018.

  Mnr Tjaart Viljoen

  Adjunk Direkteur Voorgraadse Programme Mahikeng
  +27 18 389 2181
  tjaart.viljoen@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G19A, Mahikengkampus, Mafikeng
  LLB; LLM
  Lesing in Prosesreg en Bewysreg. Praktiserende Prokureur en Geregistreerde Skuldberader.

  Me Zaida Essop

  Dosent
  +27 18 297 5341
  Zaida.Essop@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 101C, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  LLB (NWU, Potchefstroom) 2008
   Kinderreg en Siviele Litigasie

Junior Dosente

  Me Rorisang Matlala

  Junior Dosent
  +27 18 326 6536
  26568640@nwu.ac.za
  Gebou A14, Mahikengkampus,
  LLB; LLM wag vir finale uitslae
  Persoonlike reg; Familiereg en Staatsreg

  Me Seroné Stal

  Junior Dosent
  018 389 2491
  Serone.Stal@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 108, Mafikeng Kampus, Mafikeng
  LLB (2019) LLM(2020)-Arbeidsreg
  Strafreg en arbeidsreg

Post-doktorale Genote

  Dr Friedrich Hamadziripi

  Postdoctoral Fellow
  fhamztel@gmail.com
  LLB UFH 2014, LLM UFH 2016; LLD UFH 2019
  Korporatiewe Bestuur Korporatiewe Insolvensie en Besigheidsredding en Vergelykende Reg

  Dr Inge Snyman

  Postdoktorale genoot
  ingesnyman@gmail.com
   LLB (NWU), LLM Omgewingsreg en Bestuur (NWU), LLD (NWU)
  Omgewingsreg, Biodiversiteitsreg, Wildmisdaad, Gemeenskapsgebaseerde Bewaringsbestuur

  Dr Johandri Wright

  Postdoktorale genoot
  johandri.wright@gmail.com
  LLB (cum laude), LLM Strafreg en Prosedure (cum laude) en PhD. in Regte en Ontwikkeling

  Dr John Rantlo

  Postdoktorale genoot
  John.Rantlo@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom

  Dr Naziha Mokadem

  Postdoktorale genoot
  mokademnaziha86@gmail.com
  Geologie, hidrogeologie, hadrochemiese en isotoop, waterwetenskap, waterkwaliteit

  Dr Nico Buitendag

  Postdoktorale Genoot
  40589889@nwu.ac.za
  LL.B LL.M (Pretoria), LL.M (Leiden), LL.D (Kyoto)
  Stelselteorie, Regsteorie, Staatslehre, Ekologie, Radikale Politieke Teorie

  Dr Oyesola Olufemi Animashaun

  Postdoktorale Genoot
  anitrust2@gmail.com
  Gebou A14, Mahikengkampus , Potchefstroom
  Belastingreg, Besigheidsregulasies en Korporatiewe Wette