Professore

  Prof Christa Rautenbach

  Professor en Hoofredakteur: PER/PELJ
  +27 18 299 1939
  Christa.Rautenbach@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 119A, Potchefstroomkampus,
  BJuris (cum laude, PU vir CHO) 1985; LLB (cum laude, PU vir CHO) 1987; LLM (PU vir CHO) 1995; LLD (PU vir CHO) 2001.
  Regspluralisme; Kulturele Verskeidenheid; Erfreg; Gewoontereg; Vergelykende Konstitusionalisme; Godsdienstige Regstelsels.

  Prof Elmien du Plessis

  Professor
  +27 18 285 2611
  Elmien.duplessis@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 102B, Potchefstroomkampus,
  BA (Internasionale studies); LLB; LLD (Stellenbosch).
  Onteieningsreg, Grondwetlike Sakereg, Inheemse Reg, Tradisionele Kennis, Meentgronde / "Commons".

  Prof Henk Kloppers

  Professor
  +27 18 299 1928
  Henk.Kloppers@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G03, Potchefstroomkampus,
  BCom (cum laude, PU vir CHO) 1999; LLB (cum Laude, PU vir CHO); LLM (PU vir CHO) 2001; LLD (NWU) 2012; Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning (UOFS)
  Boedelbeplanning; Belasting; Versekering; Boedelbereddering

  Prof Klaus Beiter

  Professor
  +27 18 299 1957
  Klaus.Beiter@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G02, Potchefstroomkampus,
  B.Iur. (Met onderskeiding) (UNISA, Pretoria); LL.B. (Met onderskeiding) (UNISA, Pretoria); Sertifikaat in die Duitsereg (eerste klas) (LMU München, Duitsland); Dr. iur. (Summa cum laude) (LMU München, Duitsland); Regspraktisyn (Namibië)
  Internasionale Menseregte; Reg op Onderwys; Reg op Wetenskap; Wetenskaplike/Akademiese Vryheid; Intellektuele Eiendomsreg; Reg en ontwikkeling; Ekstraterritoriale staatsverpligtinge; Taalkundige Menseregte in die Onderwys; Minderheidsregte

  Prof Marita Carnelley

  Professor
  +27 18 299 1959
  Marita.Carnelley@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G08, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BA LLB (Stell); LLM (UNISA); PhD (Amsterdam)
  Familiereg & Dobbelreg

  Prof Pieter du Toit

  Professor
  +27 18 299 1934
  Pieter.duToit@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 119B, Potchefstroomkampus,
  BIuris (cum laude, UOFS) 1994; LLB (UOFS) 1996; LLM International Law (UJ) 2006; LLD (NWU) 2011
  Strafprosesreg

  Prof Wian Erlank

  Professor
  +27 18 299 1932
  Wian.Erlank@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 102B, Potchefstroomkampus,
  LLB (Stell) 2002; LLM (Stell) 2004; Hons BA(Stell) 2006; Sertifikaat in "Legal Practice" (UNISA) 2006: LLD (Stell) 2012.
  Eiendomsreg Sakereg Virtuele Goedere Tegnologie / IT Internet reg; Ruimtewet; Kuberreg

  Prof Willemien du Plessis

  Professor
  +27 18 299 1969
  Willemien.duPlessis@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G10, Potchefstroomkampus,
   BJur (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLD (PU vir CHO); MA in Environmental Management (cum laude) PU vir CHO)
  Omgewingsreg; Regsgeskiedenis; Grondreg; Regspluralisme

Navorsingsprofessore

  Prof Avitus Agbor

  Navorsingsprofessor
  +27 18 389 2202
  Avitus.Agbor@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor118A, Mahikeng Kampus, Mafikeng
  LLB (Hons); LLM; PhD
  Volkereg; Internasionale Strafreg; Internasionale Mense Reg ; Kriminele Reg; Publieke Reg

  Prof Howard Chitimira

  Navorsingsprofessor
  +27 18 389 2026
  Howard.Chitimira@nwu.ac.za
  Gebou A14 Kantoor 112, Mahikengkampus,
  LLB (Cum Laude); LLM & LLD
  Korporatiewe & Finansiële Markte Regte; Handelsreg; Handelsreg; Insolvensiereg; Sommige aspekte van Mededingingsreg; Verwante aspekte van Intellektuele Eiendomsreg; Verwante aspekte van Bank- en Finansiële Reg; 'Aspekte van Internasionale Handelsreg.

  Prof Louis Kotzé

  Navorsingsprofessor
  Louis.Kotze@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus ,
  BCom Regte (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLM (Cum Laude, PU vir CHO); LLD (NWU).

Medeprofessore

  Prof Anél Gildenhuys

  Medeprofessor
  +27 18 299 1036
  Anel.Gildenhuys@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G30, Potchefstroomkampus,
  LLB (PU vir CHO) 2003; LLM (NWU) 2005.
  

  Prof Caiphas Brewsters Soyapi

  Medeprofessor
   018 299 1941
  Brews.Soyapi@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 104, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  LLM (NWU) 2013; LLD (NWU) 2017
  Omgewingsreg; Volhoubaarheidsbestuur; Afrikaanse Geregtelike Omgewingsbewustheid

  Prof Germarié Viljoen

  Medeprofessor
  +27 18 299 1931
  germarie.viljoen@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G06, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  LLB; LLM (cum laude); LLD.
  Waterreg

  Prof Hein Lubbe

  Medeprofessor en Adjunk Direkteur Nagraadse Programme Potchefstroom
  +27 18 299 1031
  Hein.Lubbe@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 101B, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  LLB (NWU) 2005; LLM (UP) 2006; LLD (UVT) 2010.
  Bewysreg, Volkereg.

  Prof Heléne Combrinck

  Medeprofessor
  +27 18 299 1948
  Helene.Combrinck@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G07, Potchefstroomkampus,
  B Iuris cum laude (PU vir CHO) 1988; LLB cum laude (PU vir CHO) 1990; Honns BA cum laude (PU vir CHO) 1990; LLM (UK/ UCT) 1993; LLD (UWK/ UWC) 2010.
  Gestremdheidsreg

  Prof Michelle Barnard

  Medeprofessor en Vise Dekaan: Kwaliteitsversekering en belanghebbendesverhoudinge
  +27 18 299 1033
  12128139@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 101C, Potchefstroomkampus,
  LLB; LLD

  Prof Mitzi Wiese

  Medeprofessor en Direkteur: Navorsingeenheid vir Reg, Geregtigheid en Volhoubaarheid
   018 285 2024
  Mitzi.Wiese@nwu.ac.za
  Gebou F5, G05, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Prof Moses Retselisitsoe Phooko

  Medeprofessor en Direkteur Professionele Ontwikkeling & Gemeenskapsbetrokkenheid
  moses.phooko@nwu.ac.za
  LLD in Internasionale Reg (UNISA), LLM (Universiteit van Notre Dame, (VSA)), LLB & Dip. H Regte (NWU)
  SAOG Gemeenskapsreg, Afrika Uniereg, Volkereg, Internasionale Menseregtereg, Staatsreg, Gewoontereg

  Prof Neels Kilian

  Medeprofessor
  +27 18 3892510
  Neels.Kilian@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G18 Mahikengkampus, Mafikeng
  MA (Regensburg 2006), LLM (Pretoria 2000), LLD (Vrystaat 2011)
  Maatskappyreg; Korporatiewe bestuur; Sekuriteitsreg; Versekeringsreg

  Prof Oliver Fuo

  Medeprofessor
  +27 18 299 1933
  Oliver.Fuo@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 105, Potchefstroomkampus,
  lLB; LLM (NWU, Mahikeng); LLD (NWU, Potchefstroom).
  Plaaslike Owerheids- en Omgewingsreg en Menseregte.

  Prof Tumi Mmusinyane

   Medeprofessor en Adjunk Direkteur Voorgraadse Programme Mahikeng
  018 389 2957
  Tumi.Mmusinyane@nwu.ac.za
  Gebou A14 Kantoor G13, Mahikengkampus ,
  LLB (VISTA); LLM (UP) LLD (Unisa)
  Menseregte, gewoontereg, administratiewe reg, staatsreg, grond- en behuisingsreg, mediareg, arbeidsreg, bemiddelingsreg, konstruksiereg, familiereg, internasionale privaatreg

Senior Dosente

  Mnr Alex Nair

  Senior Dosent
  018 285 2614
  44238495@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 102B, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  LLB (Wits), LLM (Wits), PhD Kandidaat  (Wits)
  Arbeidsreg, Familiereg en Kliniese Regsopvoeding

  Dr Anri Botes

  Senior Dosent
  +27 18 299 1052
  Anri.Botes@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 106, Potchefstroomkampus,
  LLD. LLM
  Arbeidsreg

  Dr Braam Klaasen

  Senior Dosent
  +27 18 299 2125
  Braam.Klaasen@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G19, Potchefstroomkampus ,
  BProc (UNISA) 1999; LLM Criminal Law (UNISA) 2006.
  Regspraktyk, Inheemse Reg en Straf- en Siviele Litigasie.

  Dr Estie Gresse

  Senior Dosent
  +27 16 910 3632
  20322003@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G04, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
  LLB Cum Laude, LLM; LLD (NWU) 2020
  Gesinsreg, Arbeidsreg Beurs oor Onderrig en Leer

  Dr Francois van den Berg

  Senior Dosent
  +27 18 299 1943
  Francois.vandenBerg@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G25, Potchefstroomkampus,
  LLB (NWU) 2007; LLM (NWU) 2008; LLD (NWU) 2013.
  Staatsreg, Straf-en Strafprosesreg.

  Me Friedel Steenekamp

  Senior Dosent
  +27 18 389 2958
  30141966@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G12, Mahikengkampus ,
  . Proc (NWU) 1988; LLM (UNISA) 2003
  Strafproses, Strafreg en Bewysreg

  Dr Jean Kanamugire

  Senior Dosent
  +27 18 389 2802
  jean.kanamugire@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 116, Mahikengkampus , Mafikeng
  LLB; LLM (Omgewingsreg); LLM (Besigheidsreg) - (UKZN); LLD (NWU) 2020
  Omgewingsreg, Besigheidsreg

  Me Jeanette Visagie

  Senior Dosent
  +27 18 299 1958
  Jeanette.Visagie@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G04, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  LLB cum laude (NWU) 2009; LLM (NWU) 2011
  Intellektuele Eiendomsreg; Reklamewet; Reguleringsreg en Verwante Aspekte.

  Mnr Kagiso Masilo

  Senior Dosent en Direkteur Voorgraadse Programme
  +27 16 910 3633
  Kagiso.Masilo@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G15, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
  BProc (Unisa); LLM (Manchester, UK)
  Arbeidsreg; Aspekte van Menseregte; Familiereg; Aspekte van Mediese Reg; Bestuurs- en verkrygingsreg; Aspekte van Administratiefreg

  Dr Lerato Rudolph Ngwenyama

  Senior Dosent
  +27 16 910 3478
  44748582@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G02, Vanderbijlpark Kampus, Vanderbijlpark
  LLB (UNIVEN); LLM (UJ); LLD (SU)

  Dr Mahlatse Innocent Maake-Malatji

  Senior Lecturer
  Mahlatse.MaakeMalatji@nwu.ac.za
  Gebou F5, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  LLB (UL) 2017; LLM (UCT) 2018; Ph.D. (UCT) 2023
  Arbeidsreg; Konstitusionele wet; Gewoontereg; en Regsnavorsing

  Me Marie Preston

  Senior Dosent
  Marie.Preston@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 102B, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  LLM (NWU), LLB (Unisa), Honn.B.Comm (UF), Gevorderde diploma in Belasting (RAU), Sertifikaat in die Boedelwet (UNISA)
  Belasting, Boedelbeplanning, Trusts

  Mnr Moffat Ndou

  Senior Dosent en Adjunk Direkteur Voorgraadse Programme VanderBijlpark
  25807919@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G18 Vanderbijlpark Kampus, Vanderbijlpark
  LLB (UJ), LLM (NWU)
  Arbeidsreg, Menseregtereg, Mediese Reg, Strafproses

  Me Naeema Gabru

  Senior Dosent
  +27 18 2991926
  Naeema.Gabru@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G29, Potchefstroomkampus,
  BCOMM (Regte) - 1999; LLB (2001); LLM (2005) CFP (2009); Gevorderde CFP (2010)
  Islamitiese Finansies, Boedelbeplanning, Inkomstebelasting, Wettige Pluralisme, Boedelbestuur

  Dr Natasha Ravyse

  Senior Dosent
  016 910 3510
  Natasha.Ravyse@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G01, Vanderbijlpark Kampus, Vanderbijlpark
  PhD in Taalkunde en Letterkundige Teorie
  Taal en Sosiale identiteit; taallewenskragtigheid, sSub-Kulturele Taallewenskragtigheid, Fanagalo; Sub-kulturele Tale

  Dr Nelson Kekana

  Senior Dosent en Direkteur Nagraads Programme
  018 389 2492
  Nelson.Kekana@nwu.ac.za
  Gebou A14, Mahikeng Campus, Mafikeng
   B Juris (NWU), LLB (NWU), LLM Belastingreg (UNISA), HDip Internasional Belasting (UJ), LLD Belastingreg (UP)
  Belasting (Binnelands en Internasionaal), Oordragpryse

  Mnr Ngwako I Raboshakga

  Senior Dosent
  +27 18 299 1956
  Ngwako.Raboshakga@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 103, Potchefstroomkampus,
  LLB (WITS) 2006; LLM (WITS) 2009

  Dr Niel Lubbe

  Senior Dosent
  +27 18 299 1032
  Niel.Lubbe@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 101A, Potchefstroomkampus,
  LLB (UJ) 2005 LLM (NWU) 2007
  Familiereg, Regsfilosofie en Regionale Omgewingsreg.

  Mnr Ramokgadi Nkhumise

  Senior Dosent
  +27 18 389 2067
  ramokgadi.nkhumise@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 117, Mahikengkampus,
  B.IURIS, LLB, LLM-spesialisering in Arbeidsreg (UNISA), Sertifikaatprogram in Gevorderde Arbeidsreg, Sertifikaatprogram in Gevorderde Korporatiewe Reg en Sekuriteitsreg (UNISA-Sentrum vir Ondernemingsreg).
  Spesialisering in Arbeidsreg, Deliktereg, Skadevergoedingsreg, Vergoedingsreg en Versekeringsreg en Spesifieke kontrakte.

  Me René Koraan

  Senior Dosent
  +27 18 299 4287
  Rene.Koraan@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G21, Potchefstroomkampus,
  LLB (PU vir CHO); LLM-Labour Law (PU vir CHO)
  Strafreg

  Mnr Steven Serumaga-Zake

  Senior Dosent
  +27 16 910 3540
  20561342@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G20, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
  LLM (NWU); LLB (NWU); B-Tech Forensiese Ondersoek (UNISA).
  Internasionale Reg en Menseregte.

  Me Yolande Springveldt

  Senior Dosent
  49917137@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G20, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  BProk (UJ) 1996; LLM Arbeidsreg (UP) 2009 (Golden Key International)
  Kollektiewe Arbeidsreg. Litigasie en praktyk in Arbeidsreg (2004 -2015). Praktiese Besigheidsreg vir KMO's

Dosente

  Me Chantelle Feldhaus

  Dosent
  +27 18 299 1925
  Chantelle.Feldhaus@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G102A, Potchefstroomkampus,
  LLB (PU for CHE) 2000; LLM (PU for CHE) 2009.
  Strafreg: Besondere Misdade, Regspraktyk en Kliniese regsopleiding, Kinderreg.

  Me Charlene Lanser

  Dosent
  +27 18 389 2177
  charlene.lanser@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G14, Mahikengkampus,
  LLB (UP) 2009; LLM (UP) 2010
  Maatskappyreg, Erfreg, Trustsreg en Boedelbestuur

  Me Dineo Machedi

  Dosent
  +27 018 285 3025
  Dineo.Machedi@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor101D, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  BCom Law (UFS) 2014; LL.B (UFS) 2017; LL.M (UFS) 2021
  Regspraktyk; Besigheids Wette; Insolvensiereg

   Ditshego Masete

  Dosent
  54010039@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom

  Mnr Kabelo Mutubi

  Dosent
  018 389 2022
  Kabelo.Mutubi@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G20, Mahikeng Kampus,
  LLB (Wits) 2018; LLM (Uppsala)
  Kontraktereg en Intellektuele Eiendomsreg

  Mnr Katlego Mashiane

  Dosent
  +27183892821
  katlego.mashiane@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G01B, Mafikeng Kampus, Mafikeng
  LLB (UL) 2017, LLM(UL) 2020
  Omgewingsreg, Staatsreg, Administratiewe reg, Plaaslike Regeringsreg, Administrasie van Boedel

  Mev Lebo Smith

  Dosent
  +27 16 910 3459
  Lebo.Motelle@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G17, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
  LLM (WITS) 2017; LLB (Birmingham City) 2011
  Omgewingsreg; Arbeidsreg en Administratiewe Reg

  Mnr Leruri Tsweledi

  Dosent
  16463838@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 113, Mahikeng Kampus, Mafikeng

  Mnr Michael Laubscher

  Dosent
  +27 18 285 2353
  Michael.Laubscher@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 107, Potchefstroomkampus,
  LLB (UNISA) 2008; MA English (PU vir CHO) 1994
  Die taal en die reg, Onderwysreg, Mediasie

  Me Michelle Schoeman

  Dosent en Adjunk Direkteur Voorgraadse Programme Potchefstroom
  +27 18 299 1968
  Michelle.Schoeman@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G27, Potchefstroomkampus,
  LLB (RAU) 2003, LLM Navorsingsverhandeling cum laude (NWU) 2013
  Konstruksiereg Kontraktereg, Sivieleproses reg, Inleiding tot die reg en regsvaardighede, ADR

  Mnr Mmakgotso Mongake

  Dosent
  +27 18 389 2337
  Mmakgotso.Mongake@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 114, Mahikengkampus,
  B / Crim geregtigheid: BE / Crim justice Hons; LLB en LLM; B / Crim Geregtigheid; B / Crim Justice Hons; LLB; LLM.
  Kriminologie en verwante vakke

  Me Motlatjo Ntatamala

  Dosent
  33195285@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 109, Mahikeng Kampus, Mafikeng
     BA in Kontemporêre Engels en Veeltalige Studies (U) 2015, BA Hons Engelse Studies (Tale)(UL)2016, MA in Engelse Studies (Taal)(UL)2019, PhD-kandidaat – (Doktor in Filosofie) Tale en Letterkunde met Engels ( NWU), Mahikeng-kampus
  Taal in Regskonteks

  Mnr Myrone Stoffels

  Dosent
  +27 18 299 1685
  Myrone.Stoffels@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G31, Potchefstroomkampus,
  LLB (NWU) 2010, LLM (NWU) 2013
  Arbeidsreg, Grondwetlike reg, Bewysreg, Strafreg, Strafprosesreg

  Me Nikita Govender

  Dosent (nGAP)
  +27182852291
  Niki.govender@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor101C, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom., Potchefstroom
  LLB (Cum Laude), NMU 2018; LLM Navorsing (Cum Laude) NMU 2020.
  Volkereg - Internasionale Menseregtereg, Internasionale Humanitêre Reg en Internasionale Strafreg.

  Me Nirissa Reddy

  Dosent
  +27 16 910 3631
  nirissa.reddy@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G06 Vanderbijlparkkampus,
  LLB (UKZN) 2004, LLM (UNISA) 2019
  Handelsreg, Bankreg, Insolvensie, Kontraktereg

  Me Nomthandazo Mahlangu

  Dosent
  44783760@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G17, Mahikeng Kampus, Mafikeng
  BA Kommunikasie (USA), LLB LLM (UNISA)
  Intellektuele Eiendomsreg

  Mnr Patrick Mogale

  Dosent
  39096238@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G10, Mahikengkampus, Mafikeng
  LLB en LLM in (Ontwikkelings- en Bestuursreg)
  Strafreg, Siviele Prosesreg, Bereddering (Administrasie) van Bestorwe Boedels en Sosio-Ekonomiese regte

  Mnr Pfunzo Mashau

  Dosent
  
  Pfunzo.Mashau@nwu.ac.za
  Gebou F5, Potchefstroomkampus,
  BA in Mediastudie - 2015, BA Hons in Taalkunde - 2016, MA in Taalkunde - 2019 (UNIVEN)
  Sosiolinguistiek; Regstaalwetenskap; Gebaretaal-taalkunde; Kommunikasie vir spesifieke doeleindes

  Me Refilwe Tsatsimpe

  Dosent
  +27 18 389 2528
  refilwe.magano@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G17, Mahikeng Kampus,
   LLB (NWU) LLM (NWU)
  rivaatreg: Familiereg en kinderreg Publiekreg: Grondwetlike en omgewingsreg

  Advokaat Sikandar Kola

  Dosent
  +27 18 389 2650
  Sikandar.Kola@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor, VanderBiljkampus, Vanderbijlpark
  Law Society of South Africa (LEAD); LLM 2015 (JHB); LLB 2013 (JHB).
  Alternatiewe Geskilbeslegting, Toegang tot Geregtigheid, Arbeidsreg, Menseregte en Staatsreg

  Me Stephanie Mostert

  Dosent
  +27 16 910 3511
  Stephanie.Mostert@nwu.ac.za
  Gebou A16 Kantoor G19, Vanderbijlparkkampus,
  BA Geesteswetenskappe (NWU) 2012; BA (Hons) in Engels (NWU) 2013; MA in Engels (NWU) 2018.

  Mnr Tjaart Viljoen

  Dosent
  +27 18 389 2181
  tjaart.viljoen@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G19A, Mahikengkampus, Mafikeng
  LLB; LLM
  Lesing in Prosesreg en Bewysreg. Praktiserende Prokureur en Geregistreerde Skuldberader.

  Mnr Tshepo Ramatabana

  Dosent (nGAP)
  0183892070
  44893159@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor, Mahikeng Kampus, Mafikeng, Mafikeng
  LLB UL (2013);
LLM  (2017)
  Omgewingsreg; Erfreg; LGBTQ-regte; Plaaslike regering; Omgewingsreg en Volhoubaarheidsbestuur; Mynbouwet; Handel en nywerheid; Personereg; Kontraktereg; Grondhervorming en Onteiening; Strafproses

  Me Zaida Essop

  Dosent
  +27 18 297 5341
  Zaida.Essop@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 101C, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  LLB (NWU, Potchefstroom) 2008
   Kinderreg en Siviele Litigasie

Junior Dosente

  Me Chevaure Du Pokoy

  Chevaure.DuPokoy@nwu.ac.za
  Gebou A14, Mahikeng Kampus, Mafikeng
  LLB (NWU) 2019; LLM (NWU) 2020

  Me Heritage Moleke

  Junior Dosent
  +2718 299 1111
  49915789@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  BA in Kontemporêre Engels en Veeltalige Studies (UL) 2016; BA Honneurs in Toegepaste Linguistiek (UL) 2017; MA in Engelse studies (UL) 2021; Nagraadse Onderwyssertifikaat (UNISA) 2021.

Post-doktorale Genote

  Dr Derrick Teneng Cho

  Postdoktoraal genoot
  +27632224950
  31795994@mynwu.ac.za
  Gebou, Kantoor, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  LLB (Hons); LLM; LLD (NWU) 2021
  Internasionale Menseregtereg; IHL; Internasionale Strafreg; Oorgangsgeregtigheid; Omgewingsregte; Stedelike Volhoubaarheid

  Dr Elfas Torerai

  Postdoktoraal genoot
  +27789831937
  elfas.torerai@gmail.com
  Gebou, Kantoor, Mahikeng Kampus, Mafikeng
  BSc (MSU) 2007; LLB (Unisa) 2017, LLM (NWU) 2020; LLD (NWU) 2022  
  Finansiële Markte, Finansiële Insluiting, Handelsreg, aspekte van Bankwet, Verbruikersbeskermingsreg, Elektroniese Handel

  Dr Inge Snyman

  Postdoktorale genoot
  ingesnyman@gmail.com
   LLB (NWU), LLM Omgewingsreg en Bestuur (NWU), LLD (NWU)
  Omgewingsreg, Biodiversiteitsreg, Wildmisdaad, Gemeenskapsgebaseerde Bewaringsbestuur

  Dr Johandri Wright

  Postdoktorale genoot
  johandri.wright@gmail.com
  LLB (cum laude), LLM Strafreg en Prosedure (cum laude) en PhD. in Regte en Ontwikkeling

  Dr Naziha Mokadem

  Postdoktorale genoot
  mokademnaziha86@gmail.com
  Geologie, hidrogeologie, hadrochemiese en isotoop, waterwetenskap, waterkwaliteit

  Dr Nico Buitendag

  Postdoktorale Genoot
  40589889@nwu.ac.za
  LL.B LL.M (Pretoria), LL.M (Leiden), LL.D (Kyoto)
  Stelselteorie, Regsteorie, Staatslehre, Ekologie, Radikale Politieke Teorie

  Dr Oyesola Olufemi Animashaun

  Postdoktorale Genoot
  anitrust2@gmail.com
  Gebou A14, Mahikengkampus , Potchefstroom
  Belastingreg, Besigheidsregulasies en Korporatiewe Wette

  Dr Sharon Munedzi

  Postdoktorale genoot
  sharonmunedzi@gmail.com
  Gebou A14, Kantoor, Mahikeng Kampus, Mafikeng
  LLB, LLM, LLD
  Mercantile Law; Banking Law and Financial Markets Law

Bestuurder: Studentesake

  Ms Chinique Mortimer-Swart

  Student Support Potchefstroom
  21706794@nwu.ac.za
  Building F5, Office G8, Potchefstroom Campus, Potchefstroom
  B.Soc.Sci (NWU) 2012; MA (NWU) 2016
  Student success, Counselling, University resources, Pastoral support

  Mnr Neo Lefakane

  Studente Ondersteuning VC
  neolefakane82@gmail.com
  Gebou A16, Kantoor, Vanderbijlpark Kampus, Vanderbijlpark
  LLM
  The Use of Artificial Intelligence in Adjudication