Direkteur

  Me Chrisna Landsberg

  Prokureur / Direkteur
  +27 18 297 5341
  Chrisna.Landsberg@nwu.ac.za
  1ste Vloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom., Potchefstroom
  LLB (NWU) 2008; LLM Arbeidsreg (NWU) 2012, Bemiddelaarsertifikaat
   Straf- en Siviele Litigasie, Arbeidsreg

  Me Lizelle du Pisani

  Sekretaresse - Direkteur
  +27 18 297 1395
  Lizelle.duPisani@nwu.ac.za
  Gebou K11D, Kantoor 111, Potchefstroom Regskliniek, Potchefstroom

Administratief

  Me Willemien Smit

  Administratiewe Assistent
  +27 18 297 5341
  Regskliniek-Potch@nwu.ac.za
  Grondvloer GKSA Administratiewe Gebou K11D, Katoor 111, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom., Potchefstroom

  Me Lizelle du Pisani

  Sekretaresse - Direkteur
  +27 18 297 1395
  Lizelle.duPisani@nwu.ac.za
  Gebou K11D, Kantoor 111, Potchefstroom Regskliniek, Potchefstroom

  Me Ella Jacobs

  Administratiewe Assistent
  +27 18 297 5341
  Regskliniek-Potch@nwu.ac.za
  Grondvloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom, Potchefstroom

Prokureurs

  Me Chrisna Landsberg

  Prokureur / Direkteur
  +27 18 297 5341
  Chrisna.Landsberg@nwu.ac.za
  1ste Vloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom., Potchefstroom
  LLB (NWU) 2008; LLM Arbeidsreg (NWU) 2012, Bemiddelaarsertifikaat
   Straf- en Siviele Litigasie, Arbeidsreg

  Mrs Endriette Barnard

  Regskliniekbestuurder / Prokureur
  +27 18 297 5341
  10893504@nwu.ac.za
  Grondvloer RCSA Adminstratiewe Gebou K11D, Kantoor 111, C/o Thabo Mbeki Ave and Meyer Street, Potchefstroom.,
  B Proc, HOD, LLM
  Kinderreg, Kliniese Regsopleiding

  Me Bianca Enslin

  Toesighoudende Prokureur en Projek bestuurder
  +27 18 297 5341
  Regskliniek-Potch@nwu.ac.za
  Grondvloer GKSA Administratiewe Gebou, h / v Thabo Mbeki Ave en Meyerstraat, Potchefstroom, Potchefstroom
  LLB (NWU) 2012
  Straf- en siviele litigasie, arbeidsreg en Egskeidingsake

  Mnr Gaston Thompson

  Toesighoudende Prokureur
  +27 18 297 5341
  21430608@nwu.ac.za
  Grondvloer RCSA Adminstratiewe Gebou K11D, Kantoor 111, C/o Thabo Mbeki Ave and Meyer Street, Potchefstroom., Potchefstroom
  LLB (NWU) 2015, Skool vir Regspraktyk (L.E.A.D) 2015
  Strafregtelike en burgerlike gedinge en egskeidingsaangeleenthede