Mahikeng

Kontak Persoon:
Dekaanskantoor: Me Mmaserame Masike

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Mahikengkampus
Privaatsak X2046
Mmabatho
2745

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Mahikengkampus
Hoek van Albert Luthuli en Universiteit Pad
Mmabatho
2745

Tel:   (+27 18) 389-2062/2060

Faks: (+27 18) 389-2028

E-pos: Law@nwu.ac.za

Aanwysings en padkaart

Potchefstroom

Kontak Persoon:
Dekaanskantoor: Me Saritha Marais

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520

Fisiese adres::
Hoofgebou F5
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Hoffmanstraat 11
Potchefstroom
2531

Tel:   (+27 18) 299-1568

Faks:   (+27 18) 299-1923

E-pos: Law@nwu.ac.za

Aanwysings en padkaart

Vanderbijlpark

Kontak Persoon:
Vakhoof kantoor: Mnr Mqakama Radebe

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlparkkampus
Posbus 1174
Vanderbijlpark
1900

Fisiese adres:
Gebou 11B G05
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlparkkampus
Van Eck-boulevard
Vanderbijlpark
1900

Tel:   (+27 16) 910-3483

E-pos: Law@nwu.ac.za

Aanwysings en padkaart