Registrasie

Oorsig

Die Fakulteit Regte, Noordwes-Universiteit verskaf gehalteregsopleiding, onderneem gefokusde navorsing en is by ons gemeenskap betrokke. Dit is die fakulteit se doel om regstudente toe te rus met die kennis, etiek en vaardighede wat hulle in hulle professionele lewe sal nodig kry, en ook om die wetenskap van die reg deur middel van navorsing deur ons personeel en nagraadse studente in diens van geregtigheid en demokrasie uit te brei.

Ons bied gehalteregsonderrig, gefokusde navorsing en is by ons gemeenskap betrokke.

Ons bied regsprogramme aan oor drie kampusse heen, en bedryf ’n gemeenskapsregsentrum in Mahikeng en ’n regskliniek in Potchefstroom. Ons het dus ’n teenwoordigheid in en begrip van stedelike en landelike kontekste.

In ons voorgraadse studies verskaf ons goed afgeronde kurrikulums waarin publieke reg, regsfilosofie en deeglike blootstelling aan privaat- en handelsreg, ondersteun deur strafreg en die prosesreg, duidelik blyk. Die nagraadse aanbiedings op meestersgraad- en doktorale vlak omvat uiteenlopende gebiede, insluitend omgewingsreg en bestuur, boedelreg en handelsreg.

Ons streef daarna om die voorkeurplek te wees waar uiteenlopende, interessante en dinamiese mense met ’n belangstelling in die reg en ons konstitusionele demokrasie mekaar kan ontmoet. Ons nooi studente en navorsers wat omgee vir die volgehoue verskaffing van besielende en etiese regsonderrig, gerugsteun deur tersaaklike, vooruitskouende navorsing en betekenisvolle gemeenskapsbetrokkenheid, om met ons saam te werk.

Ons belowe die volgehoue verskaffing van ’n besielende en etiese regsonderrig, gerugsteun deur tersaaklike, vooruitskouende navorsing en betekenisvolle gemeenskapsbetrokkenheid.

 

Voorgraadse Studies


Nagraadse Studies


Navorsing

Ontdek