Buitengewone Professore

Prof Altus Joubert

Ontvanger van Eredoktorsgrade
  
  PC-LLM@nwu.ac.za
  NWU
  BA LL.B (Stell); MBA (UCT) and LL.M cum laude (PU).
CV

Prof Francois Venter

Buitengewone Professor
  +27 18 28 52354
  francois.venter@nwu.ac.za
  Fakulteit Regte van die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika.
  Grondwetlike Vergelyking Publiekregsteorie; Grondwetlike Grondreg
   BJur et Comm (PU vir CHO) 1968 LLB PU vir CHO)1970 LLD (PU vir CHO)1978
CV

Prof Frank Diedrich

Buitengewone Professor
  fd2@gmx.net
  NWU
CV

Prof Freddy Khunou

Mede Professor
  +27 18 389 2070
  Freddy.Khunou@nwu.ac.za
  Base Gebou, Kantoor G61

Prof Gerrit Ferreira

Buitengewone Professor
  
  Gerrit.Ferreira@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus
  tele Reg Administratiewe Reg Publiekereg Openbare Internasionale Reg
   B Juris (PU vir CHO) 1972 LLB (PU vir CHO) 1974 LLM (RAU) 1978 LLD (UNISA) 1984 LLD (PU vir CHO) 1996

Prof Gerrit Pienaar

Buitengewone Professor
  +27 18 299 1938
  Gerrit.Pienaar@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Presidentstr 33
  B Jur & Comm - Potchefstroom Universiteit 1971. LL B (cum laude) - Potchefstroom Universiteit 1973. LL D - Potchefstroom Universiteit 1982. Verhandeling
CV

Prof Hugo Pienaar

Buitengewone Professor
  Hugo.Pienaar@dlacdh.com
  NWU
  BJuris (Cum Laude), LLB, Noordwes-Universiteit. Buitengewone Professor, Noordwes-Universiteit, Besoekende Professor, Universiteit van die Vrystaat. Toelating as prokureur: 1983
CV

Prof Japie Coetzee

Buitengewone MedeProfessor
  
  j1@coetz.co.za
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5

Prof Jonathan Verschuuren

Buitengewone Professor
  j.m.verschuuren@uvt.nl
  NWU
  Konstitutionele en Administratiewe Reg.
  MA/Environmental law; PHD/The constitutional right to a healthy environment.
Website

Prof Juanita Pienaar

Buitengewone Professor
  jmp@sun.ac.za
  Florida straat 3 Paradyskloof Stellenbosch, 7600
  LL.B; LL.M; LL.D.

Prof Lourens du Plessis

Buitengewone Professor
  Lourens.duPlessis@nwu.ac.za
   51 Auckland Avenue Auckland Park Johannesburg 2092
  B Jur et Comm (Onderskeiding Privaat Reg. LLB (cum laude). B Phil (cum laude)
CV

Prof Manfred Weiss

Buitengewone Professor
  PC-Law@nwu.ac.za
  NWU
CV

Prof Marius Olivier

Buitengewone Professor
  +27-83-6348197
  12917281@nwu.ac.za
  Lynnwood Ridge Pretoria, South Africa 0040
  LLD (Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika) (1980) BA (Regte) (cum laude) (Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika) (1986) LLB (cum laude) ) (1978)

Prof Melvin Mboa

Professor
  +27 18 389 2510
  Melvin.Mbao@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus Gebou A14 Kantoor G18
  Navorsingsbelangstelling: Konstitusionalisme, Goeie Regering en Publieke Reg in Algemeen
  LLB (UNZA), MPhiL, PhD, Cambridge Universiteit, UK

Prof Monray Botha

Buitengewone Professor
  
  monray.botha@up.ac.za
  NWU
  LLD. Diploma in Korporatiewe Reg. MCom. Bcom (Hons). Gevorderde Diploma in Alternatiewe Dispuutbeslegting.

Prof Nic Olivier

Buitengewone Professor
  
  oliviern@mweb.co.za
  Pretoria Universiteit

Prof Robbie JA Robinson

Buitengewone Professor
  +27 18 299 1940
  Robbie.Robinson@nwu.ac.za
  +27 18 293 5133
   Potchefstroomkampus, Presidentstr 33, Kantoor
   Familiereg Personereg Kinderregte Internasionale Kinderregte Fundamentele regte Kinderregte
   BJuris (PU vir CHO) 1975 LLB (PU vir CHO) 1977 LLD (PU vir CHO) 1987
CV NWU Expert

Prof Sieg Eiselen

Buitengewone Professor
  eiselgts@unisa.ac.za
  Faerie Glen, Pretoria
  242/5000 1979 B Juris LL B (cum laude) Potchefstroom Universiteit. 1981 Belasting Sertifikaat UNISA. 1988 LL D Potchefstroom Universiteit - Proefskrif Vergelykende studie oor die beheer van standaardvormkontrakte in Duitsland, Swede, die VSA, Israel en SA
CV

Prof Susan Bouillon

Buitengewone Professor
  susan@delacon.co.za
  Ronin Place 101 Karin Avenue Doringkloof Centurion 0157
   Planning Legislation, Development Planning Legislation, Constitutional Legislation and Municipal Legislation; Compilation of Legal Opinions and Interpretation; Municipal Tribunals; Land Use Management; Town Planning Matters; Integrated Development.
CV

Prof Willem van Genugten

Buitengewone Professor
  PC-Law@nwu.ac.za
  NWU
  Voor Universiteitsopleiding: Grammatika Skool ('Gymnasium Alpha'), in Uden, Nl, einde eksamen in 1969. - Doktorale eksamen in die Regte, Fakultiet Regte, Nijmegen Universitet in 1977 (met lof). - Doktorale eksamen in Filosofie.

Buitengewone Senior Dosente

Dr Andrew Blackmore

Buitengewone Senior Dosent
  +27 33 845 1356
  Andy.Blackmore@kznwildlife.com
  Blackridge, Pietermaritzburg, 3201 Kwa-Zulu-Natal South Africa
  PhD (Environmental Law) – University of Tilburg, The Netherlands (2018), Diploma – Multilateral Agreements – University of Finland (2011), LLM (Environmental Law) cum laude – University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg (2005), MSc – Ecology University o

Dr Clara Bocchino

Buitengewone Senior Dosent
  Clara.Bocchino@gmail.com
  Potchefstroomkampus
  PhD in Omgewing Kwaliteit en plaaslike ekonomiese ontwikkeling

Adv Marius Oosthuizen

Buitengewone Senior Dosent
  moosthui@law.co.za
  BA Law; BA Hons Politieke Wetenskap; LLB; MA Administrasie.

Me Sagree Chetty

Buitengewone Senior Dosent
  
  sagreec@polka.co.za
  Transnet SOC LTD t / a Nasionale Hawensowerheid Durban & Johannesburg (Twee Hoofkantore)

Mnr Schalk Meyer

Prokureur / Projekbestuurder: Outreach
  +27 18 297 5341
  Lizelle.duPisani@nwu.ac.za
  +27 18 297 1395
  1ste Vloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom
  Prokureur / Projekbestuurder
  BJuris (PU vir CHO) 1971
CV

Prof Tharien van der Walt

Buitengewone Professor
  vanderwalt@univen.ac.za
  NWU
  B-Proc UNISA .LLB UNISA. ManagemenB-Proc UNISA .LLB UNISA. Bestuur van Internasionale Kriminele Vervolging Universiteit van Pretoriat of International Criminal Prosecutions University of Pretoria