Direkteur

  Me Chrisna Landsberg

  Prokureur / Direkteur
  1ste Vloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom.
  +27 18 297 5341   +27 18 297 1395
  Chrisna.Landsberg@nwu.ac.za
  LLB (NWU, Potchefstroomkampus) 2008; LLM Arbeidsreg (NWU, Potchefstroomkampus) 2012.
   Straf- en Siviele Litigasie, Arbeidsreg

  Me Lizelle du Pisani

  Sekretaresse - Direkteur
  1ste Vloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom
  +27 18 297 5341   +27 18 297 1395
  Lizelle.duPisani@nwu.ac.za

Administratief

  Me Willemien Smit

  Administratiewe Assistent
  Grondvloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom.
  +27 18 297 5341   +27 18 297 1395
  Regskliniek-Potch@nwu.ac.za

  Me Lizelle du Pisani

  Sekretaresse - Direkteur
  1ste Vloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom
  +27 18 297 5341   +27 18 297 1395
  Lizelle.duPisani@nwu.ac.za

  Me Cheryl-lee Koetaan

  Ontvangsdame
  Grondvloer GKSA Administratiewe gebou, h/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom
  +27 18 297 5341   +27 18 297 1395
  Regskliniek-Potch@nwu.ac.za

Prokureurs

  Me Chrisna Landsberg

  Prokureur / Direkteur
  1ste Vloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom.
  +27 18 297 5341   +27 18 297 1395
  Chrisna.Landsberg@nwu.ac.za
  LLB (NWU, Potchefstroomkampus) 2008; LLM Arbeidsreg (NWU, Potchefstroomkampus) 2012.
   Straf- en Siviele Litigasie, Arbeidsreg

  Mnr Schalk Meyer

  Prokureur / Projekbestuurder: Outreach
  1ste Vloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom
  +27 18 297 5341   +27 18 297 1395
  Lizelle.duPisani@nwu.ac.za
  BJuris (PU vir CHO) 1971
  Prokureur / Projekbestuurder

  Mev Zaida Essop

  Toesighoudende Prokureur / Projekbestuurder: Regsdienste
  Grondvloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom
  +27 18 297 5341   +27 18 297 1395
  Regskliniek-Potch@nwu.ac.za
  LLB (NWU, Potchefstroom) 2008
   Kinderreg en Siviele Litigasie

  Me Boipelo Mosepele

  Prokureur / Projekkoördineerder: CJU
  Grondvloer GKSA Administratiewe Gebou, h / v Thabo Mbeki Ave en Meyerstraat, Potchefstroom.
  +27 18 297 5341   +27 18 297 1395
  Regskliniek-Potch@nwu.ac.za
  LLB ( UJ Kingswaykampus, Johannesburg) 2012.
  Kinderreg enSiviele Litigasie.