Direkteur

  Me Chrisna Landsberg

  Prokureur / Direkteur
  1ste Vloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom.
  +27 18 297 5341   +27 18 297 1395
  Chrisna.Landsberg@nwu.ac.za
  LLB (NWU) 2008; LLM Arbeidsreg (NWU) 2012, Bemiddelaarsertifikaat
   Straf- en Siviele Litigasie, Arbeidsreg

  Me Lizelle du Pisani

  Sekretaresse - Direkteur
  Gebou K11D, Kantoor 111, Potchefstroom Regskliniek
  +27 18 297 1395   +27 18 297 1395
  Lizelle.duPisani@nwu.ac.za

Administratief

  Me Willemien Smit

  Administratiewe Assistent
  Grondvloer GKSA Administratiewe Gebou K11D, Katoor 111, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom.
  +27 18 297 5341   +27 18 297 1395
  Regskliniek-Potch@nwu.ac.za

  Me Lizelle du Pisani

  Sekretaresse - Direkteur
  Gebou K11D, Kantoor 111, Potchefstroom Regskliniek
  +27 18 297 1395   +27 18 297 1395
  Lizelle.duPisani@nwu.ac.za

  Me Ella Jacobs

  Administratiewe Assistent
  Grondvloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom
  +27 18 297 5341   Regskliniek-Potch@nwu.ac.za

Prokureurs

  Me Chrisna Landsberg

  Prokureur / Direkteur
  1ste Vloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom.
  +27 18 297 5341   +27 18 297 1395
  Chrisna.Landsberg@nwu.ac.za
  LLB (NWU) 2008; LLM Arbeidsreg (NWU) 2012, Bemiddelaarsertifikaat
   Straf- en Siviele Litigasie, Arbeidsreg

  Me Bianca Enslin

  Toesighoudende Prokureur en Projek bestuurder
  Grondvloer GKSA Administratiewe Gebou, h / v Thabo Mbeki Ave en Meyerstraat, Potchefstroom
  +27 18 297 5341   Regskliniek-Potch@nwu.ac.za
  LLB (NWU) 2012
  Straf- en siviele litigasie, arbeidsreg en Egskeidingsake