Akademiese Bestuur

Prof Flip Schutte

Direkteur Voorgraadse Studies Potchefstroom
  +27 18 299 1949
  Flip.Schutte@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G27, Potchefstroomkampus
  Bewysreg; Prosesreg; Sakereg
  B Juris (PU vir CHO) 1979 LLB (PU vir CHO) 1982 LLD (NWU) 2007
CV

Mnr Kagiso Masilo

Adjunk Direkteur Voorgraadse Programme Vanderbijlpark
  +27 16 910 3633
  Kagiso.Masilo@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G15, Vanderbijlparkkampus
  Arbeidsreg; Aspekte van Menseregte; Familiereg; Aspekte van Mediese Reg; Bestuurs- en verkrygingsreg; Aspekte van Administratiefreg
   BProc (Unisa); LLM (Manchester, UK)
ORCid

Prof Marita Carnelley

Navorsingsdirekteur
  +27 18 299 1959
  Marita.Carnelley@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G08, Potchefstroomkampus
  Familiereg & Dobbelreg
  BA LLB (Stell); LLM (UNISA); PhD (Amsterdam)
CV ORCid

Prof Avitus Agbor

Direkteur Nagraadse Programme Mahikeng
  +27 18 389 2202
  Avitus.Agbor@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 118A, Mahikengkampus
   Volkereg; Internasionale Strafreg; Internasionale Menseregte; Kriminele reg; Publieke reg.
  LLB (Hons); LLM; PhD.
Google Scholar ORCid

Mnr Tjaart Viljoen

Adjunk-direkteur Voorgraadse Studie Mahikeng.
  +27 18 389 2181
  tjaart.viljoen@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G19A, Mahikengkampus
  Lesing in Prosesreg en Bewysreg. Praktiserende Prokureur en Geregistreerde Skuldberader.
  LLB; LLM
ORCid

Prof Henk Kloppers

Adjunk Direkteur Nagraads Programme Potchefstroom
  +27 18 299 1928
  Henk.Kloppers@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G03, Potchefstroomkampus
  Boedelbeplanning; Belasting; Versekering; Boedelbereddering
  BCom (cum laude, PU vir CHO) 1999; LLB (cum Laude, PU vir CHO); LLM (PU vir CHO) 2001; LLD (NWU) 2012; Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning (UOFS)
CV ORCid

Me René Koraan

Direkteur Professionele Ontwikkeling & Gemeenskapsbetrokkenheid
  +27 18 299 4287
  Rene.Koraan@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G21, Potchefstroomkampus
  Strafreg
  LLB (PU vir CHO); LLM-Labour Law (PU vir CHO)
CV ORCid

Professore

Prof Anél du Plessis

SARChI CLES Leerstoel
  +27 18 299 1924
  Anel.duPlessis@nwu.ac.za
  Gebou B14b, Kantoor G01, Potchefstroomkampus
  Omgewingsreg; Plaaslike Owerheidsreg; Konstitusionele Reg; Omgewingsregeringstudies; Menseregte; Administratiewe Reg.
  BA (Regte, PU vir CHO) 2001; LLB (PU vir CHO) 2003; LLM (NWU) 2004; LLD (NWU) 2009.
CV ORCid NWU Expert

Prof Christa Rautenbach

Professor
  +27 18 299 1939
  Christa.Rautenbach@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 119A, Potchefstroomkampus
  Regspluralisme; Kulturele Verskeidenheid; Erfreg; Gewoontereg; Vergelykende Konstitusionalisme; Godsdienstige Regstelsels.
  BJuris (cum laude, PU vir CHO) 1985; LLB (cum laude, PU vir CHO) 1987; LLM (PU vir CHO) 1995; LLD (PU vir CHO) 2001.
Google Scholar LinkedIn ORCid Scopus Researcher ID Academia NWU Expert

Prof Howard Chitimira

Professor
  +27 18 389 2026
  Howard.Chitimira@nwu.ac.za
  +27 18 389 2028
  Gebou A14 Kantoor 112, Mahikengkampus
  Korporatiewe & Finansiële Markte Regte; Handelsreg; Handelsreg; Insolvensiereg; Sommige aspekte van Mededingingsreg; Verwante aspekte van Intellektuele Eiendomsreg; Verwante aspekte van Bank- en Finansiële Reg; 'Aspekte van Internasionale Handelsreg.
  LLB (Cum Laude); LLM & LLD
ORCid

Prof Marita Carnelley

Navorsingsdirekteur
  +27 18 299 1959
  Marita.Carnelley@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G08, Potchefstroomkampus
  Familiereg & Dobbelreg
  BA LLB (Stell); LLM (UNISA); PhD (Amsterdam)
CV ORCid

Prof Pieter du Toit

Professor
  +27 18 299 1934
  Pieter.duToit@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 119B, Potchefstroomkampus
  Strafprosesreg
  BIuris (cum laude, UOFS) 1994; LLB (UOFS) 1996; LLM International Law (UJ) 2006; LLD (NWU) 2011
ORCid

Prof Wian Erlank

Professor
  +27 18 299 1932
  Wian.Erlank@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G23, Potchefstroomkampus
  Eiendomsreg Sakereg Virtuele Goedere Tegnologie / IT Internet reg.
  LLB (Stell) 2002; LLM (Stell) 2004; Hons BA(Stell) 2006; Sertifikaat in "Legal Practice" (UNISA) 2006.
CV Google Scholar LinkedIn ORCid

Prof Willemien du Plessis

Professor
  +27 18 299 1969
  Willemien.duPlessis@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Gebou F5, Kantoor G10, Potchefstroomkampus
  Omgewingsreg; Regsgeskiedenis; Grondreg; Regspluralisme
   BJur (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLD (PU vir CHO); MA in Environmental Management (cum laude) PU vir CHO)
CV ORCid NWU Expert

Navorsingsprofessore

Prof Avitus Agbor

Direkteur Nagraadse Programme Mahikeng
  +27 18 389 2202
  Avitus.Agbor@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 118A, Mahikengkampus
   Volkereg; Internasionale Strafreg; Internasionale Menseregte; Kriminele reg; Publieke reg.
  LLB (Hons); LLM; PhD.
Google Scholar ORCid

Prof Louis Kotzé

Navorsingsprofessor
  Louis.Kotze@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus
  BCom Regte (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLM (Cum Laude, PU vir CHO); LLD (NWU).
CV Google Scholar ORCid Academia NWU Expert

Medeprofessore

Prof Elmien du Plessis

Medeprofessor
  +27 18 285 2611
  Elmien.duplessis@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 102B, Potchefstroomkampus
  Onteieningsreg, Grondwetlike Sakereg, Inheemse Reg, Tradisionele Kennis, Meentgronde / "Commons".
  BA (Internasionale studies); LLB; LLD (Stellenbosch).
Google Scholar LinkedIn ORCid NWU Expert

Prof Flip Schutte

Direkteur Voorgraadse Studies Potchefstroom
  +27 18 299 1949
  Flip.Schutte@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G27, Potchefstroomkampus
  Bewysreg; Prosesreg; Sakereg
  B Juris (PU vir CHO) 1979 LLB (PU vir CHO) 1982 LLD (NWU) 2007
CV

Prof Hein Lubbe

Medeprofessor
  +27 18 299 1031
  Hein.Lubbe@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 101B, Potchefstroomkampus
  Bewysreg, Volkereg.
   LLB (NWU) 2005; LLM (UP) 2006; LLD (UVT) 2010.
ORCid

Prof Heléne Combrinck

Medeprofessor
  +27 18 299 1948
  Helene.Combrinck@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Gebou F5, Kantoor G07, Potchefstroomkampus
  Gestremdheidsreg
  B Iuris cum laude (PU vir CHO) 1988; LLB cum laude (PU vir CHO) 1990; Honns BA cum laude (PU vir CHO) 1990; LLM (UK/ UCT) 1993; LLD (UWK/ UWC) 2010.
CV ORCid

Prof Henk Kloppers

Adjunk Direkteur Nagraads Programme Potchefstroom
  +27 18 299 1928
  Henk.Kloppers@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G03, Potchefstroomkampus
  Boedelbeplanning; Belasting; Versekering; Boedelbereddering
  BCom (cum laude, PU vir CHO) 1999; LLB (cum Laude, PU vir CHO); LLM (PU vir CHO) 2001; LLD (NWU) 2012; Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning (UOFS)
CV ORCid

Prof Klaus Beiter

Medeprofessor
  +27 18 299 1957
  Klaus.Beiter@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Gebou F5, Kantoor G02, Potchefstroomkampus
  Openbare Internasionale Reg, spesifiek: Die verhouding tussen Openbare Internasionale Reg en Nasionale Regstelsels,
  B.Iur. (Met onderskeiding) (UNISA, Pretoria); LL.B. (Met onderskeiding) (UNISA, Pretoria); Sertifikaat in die Duitse reg (eerste klas) (LMU München, Duitsland); Dr. iur. (Summa cum laude) (LMU München, Duitsland)
CV ORCid Academia NWU Expert

Prof Michelle Barnard

Medeprofessor
  +27 18 299 1033
  12128139@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 101C, Potchefstroomkampus
  LLB; LLD
CV ORCid

Dr Neels Kilian

Senior Dosent
  +27 18 3892510
  33458936@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G18 Mahikengkampus
  Maatskappyreg; Korporatiewe bestuur; Sekuriteitsreg; Versekeringsreg
  MA (Regensburg 2006), LLM (Pretoria 2000), LLD (Vrystaat 2011)
CV

Prof Oliver Fuo

Medeprofessor
  +27 18 299 1933
  Oliver.Fuo@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 105, Potchefstroomkampus
  Plaaslike Owerheids- en Omgewingsreg en Menseregte.
  lLB; LLM (NWU, Mahikeng); LLD (NWU, Potchefstroom).
CV ORCid

Prof Tumi Mmusinyane

Medeprofessor
  018 389 2957
  Tumi.mmusinyane@nwu.ac.za
  Gebou A14 Kantoor G13, Mahikengkampus
ORCid

Ereprofessore

Regter Deon van Zyl

Ereprofessor
  Deon.vanZyl@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus

Prof Leon Wessels

Ereprofessor
  lwessels@iafrica.com
  Potchefstroomkampus
  Internasionale Regte
  LLM (RAU)1970; LLD (RAU) 2002

Senior Dosente

Dr Anél Gildenhuys

Senior Dosent
  +27 18 299 1036
  Anel.Gildenhuys@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G30, Potchefstroomkampus
  
   LLB (PU vir CHO) 2003; LLM (NWU) 2005.
ORCid

Dr Anri Botes

Senior Dosent
  +27 18 299 1052
  Anri.Botes@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 106, Potchefstroomkampus
  Arbeidsreg
  LLD. LLM
ORCid

Dr Braam Klaasen

Senior Dosent
  +27 18 299 2125
  Braam.Klaasen@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Gebou F5, Kantoor G19, Potchefstroomkampus
  Regspraktyk, Inheemse Reg en Straf- en Siviele Litigasie.
  BProc (UNISA) 1999; LLM Criminal Law (UNISA) 2006.
Google Scholar LinkedIn ORCid

Dr Caiphas Brewsters Soyapi

Senior Dosent
   018 299 1941
  Brews.Soyapi@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 104, Potchefstroomkampus
  LLM (NWU) 2013; LLD (NWU) 2017
LinkedIn ORCid

Me Friedel Steenekamp

Senior Dosent
  +27 18 389 2958
  Friedel.Steenekamp@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G12, Mahikengkampus

Dr Germarié Viljoen

Senior Dosent
  +27 18 299 1931
  germarie.viljoen@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G20, Potchefstroomkampus
  Waterreg
  LLB; LLM (cum laude); LLD.
LinkedIn ORCid

Mnr Gideon Rossouw

Senior Dosent
  +27 18 389 2086
  gideon.rossouw@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 115, Mahikengkampus
  Kriminele Reg; Regulerende Reg, Kriminologie; Internasionale Handelsreg; Intellektuele Eiendomsreg
  BA (Regte), BA (Hons), LLB, LLM (Strafreg en Strafreg) (Kaapstad)

Dr Jean Kanamugire

Senior Dosent
  +27 18 389 2802
  jean.kanamugire@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 116, Mahikengkampus
  Omgewingsreg, Besigheidsreg
  LLB; LLM (Omgewingsreg); LLM (Besigheidsreg) - (UKZN); LLD (NWU) 2020
ORCid

Mnr Kagiso Masilo

Adjunk Direkteur Voorgraadse Programme Vanderbijlpark
  +27 16 910 3633
  Kagiso.Masilo@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G15, Vanderbijlparkkampus
  Arbeidsreg; Aspekte van Menseregte; Familiereg; Aspekte van Mediese Reg; Bestuurs- en verkrygingsreg; Aspekte van Administratiefreg
   BProc (Unisa); LLM (Manchester, UK)
ORCid

Dr Kesolofetse Lefenya

Senior Dosent
  +27 18 389 2491
  kesolofetse.lefenya@nwu.ac.za
  018 389 2028
  Gebou A14, Kantoor 108, Mahikengkampus
  Omgewingsreg, Internasionale Humanitêre Reg; Menseregte
  LLB; LLM; LLD
ORCid

Dr Lovemore Chiduza

Senior Dosent
  018 389 2492
  29422507@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 110, Mahikengkampus
  Staatsreg, Administratiefreg, Internasionale Reg en Menseregte
  BA Engels (SOLUSI) LLB, LLM (UFH) LLD (UWC), Sertifikaat in Fasilitering van Leer (UFH)
ORCid

Mnr Mmakgotso Mongake

Senior Dosent
  +27 18 389 2337
  Mmakgotso.Mongake@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 114, Mahikengkampus
  Kriminologie en verwante vakke
  B / Crim geregtigheid: BE / Crim justice Hons; LLB en LLM; B / Crim Geregtigheid; B / Crim Justice Hons; LLB; LLM.

Me Naeema Gabru

Senior Dosent
  +27 18 2991926
  Naeema.Gabru@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G29, Potchefstroomkampus
  BCOMM (Regte) - 1999; LLB (2001); LLM (2005) CFP (2009); Gevorderde CFP (2010)
LinkedIn ORCid Website

Mnr Ngwako I Raboshakga

Senior Dosent
  +27 18 299 1956
  Ngwako.Raboshakga@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 103, Potchefstroomkampus
  LLB (WITS) 2006; LLM (WITS) 2009
CV ORCid

Dr Niel Lubbe

Senior Dosent
  +27 18 299 1032
  Niel.Lubbe@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 101A, Potchefstroomkampus
  Familiereg, Regsfilosofie en Regionale Omgewingsreg.
   LLB (UJ) 2005 LLM (NWU) 2007
Google Scholar ORCid

Mnr Ramokgadi Nkhumise

Senior Dosent
  +27 18 389 2067
  ramokgadi.nkhumise@nwu.ac.za
  +27 18 389 2028
  Gebou A14, Kantoor 117, Mahikengkampus
  Spesialisering in Arbeidsreg, Deliktereg, Skadevergoedingsreg, Vergoedingsreg en Versekeringsreg en Spesifieke kontrakte.
  B.IURIS, LLB, LLM-spesialisering in Arbeidsreg (UNISA), Sertifikaatprogram in Gevorderde Arbeidsreg, Sertifikaatprogram in Gevorderde Korporatiewe Reg en Sekuriteitsreg (UNISA-Sentrum vir Ondernemingsreg).

Me René Koraan

Direkteur Professionele Ontwikkeling & Gemeenskapsbetrokkenheid
  +27 18 299 4287
  Rene.Koraan@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G21, Potchefstroomkampus
  Strafreg
  LLB (PU vir CHO); LLM-Labour Law (PU vir CHO)
CV ORCid

Me Rolien Roos

Senior Dosent
  +27 18 299 1958
  Rolien.Roos@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G04, Potchefstroomkampus
  Administratiefreg; Regsfilosofie.
  MPhil; LLM; LLB; B Com.
CV ORCid

Mnr Steven Serumaga-Zake

Senior Dosent
  +27 16 910 3540
  20561342@nwu.ac.za
  0866131958
  Gebou 11B, Kantoor G20, Vanderbijlparkkampus
  Internasionale Reg en Menseregte.
  LLM (NWU); LLB (NWU); B-Tech Forensiese Ondersoek (UNISA).

Dr Tinyiko Ngobeni

Senior Dosent
  +27 18 389 2392
  Tinyiko.Ngobeni@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G10, Mahikengkampus
  BProc (Witwatersrand) Dip Insolvency Law, Cert Adv Insolvency Law, LLM (UP) LLM LLD (UNISA) PhD Candidate (Witwatersrand)
LinkedIn ORCid

Dosente

Dr Allison Geduld

Dosent
  +27 18 285 2201
  Allison.Geduld@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G06, Potchefstroomkampus
  Plaaslike Owerheidsreg, Regsfilosofie en Sosio-ekonomiese Regte
  LLB (NWU) 2010; BA Honours (Latin) NWU 2013; LLM 2014 (cum laude); LLD (NWU) 2020.
CV ORCid

Mnr Bongani Thela

Dosent
  +27 18 389 2120
  Bongani.Thela@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 109, Mahikengkampus
  Geïntegreerde leer; Akademiese Geletterdheid; Lees & skryf.
  BA en MA Engels
ORCid

Me Chantelle Feldhaus

Dosent
  +27 18 299 1925
  Chantelle.Feldhaus@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G102A, Potchefstroomkampus
  Strafreg: Besondere Misdade, Regspraktyk en Kliniese regsopleiding, Kinderreg.
  LLB (PU for CHE) 2000; LLM (PU for CHE) 2009.
CV ORCid

Me Charlene Lanser

Dosent
  +27 18 389 2177
  charlene.lanser@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G14, Mahikengkampus
  Korporatiewe Reg
  LLB & LLM
ORCid

Me Tebogo Rakate

Dosent
  +27 18 299 1937
  Tebogo.Rakate@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G01, Potchefstroomkampus
  Internasionale Handelsreg en Korporatiewe Sosiale Verantwoordelikheid
  LLB (Fort Hare) 2016; LLM (Stellenbosch) 2017
CV ORCid

Dr Delano van der Linde

Dosent
  +27 16 910 3634
  Delano.vanderLinde@nwu.ac.za
  Gebou 11B Kantoor G02, Vanderbijlparkkampus
  Kriminele prosedure, Strafprosesreg, Kriminele Prosedure, Bewysreg, Strafregtigheid
  LLB (Stell) 2013, LLM (Stell) 2014, LLD (Stell) 2018
Google Scholar LinkedIn ORCid

Dr Estie Gresse

Dosent
  +27 16 910 3632
  20322003@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G04, Vanderbijlparkkampus
  Gesinsreg, Arbeidsreg Beurs oor Onderrig en Leer
  LLB Cum Laude, LLM; LLD (NWU) 2020
LinkedIn ORCid

Dr Francois van den Berg

Dosent
  +27 18 299 1943
  Francois.vandenBerg@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G25, Potchefstroomkampus
  Staatsreg, Straf-en Strafprosesreg.
   LLB (NWU) 2007; LLM (NWU) 2008; LLD (NWU) 2013.
CV ORCid

Me Gabrielle Burns

Dosent
  +27 16 910 3478
  35232013@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G18, Vanderbijlparkkampus
  Staatsreg, Administratiefreg, Sosiale Geregtigheid en Advokaatskap vir Menseregte.
   LLM Advokaatskap en Litigasie vir Menseregte (Wits) (cum laude) 2017

Mnr Gomolemo Kekana

Dosent
  +27 18 389 2061
  gomolemo.kekana@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G17, Mahikengkampus
  Deliktereg, Strafreg, Skynhof.
  LLB; LLM
LinkedIn

Mnr Kabelo Mutubi

Dosent
  Kabelo.Mutubi@nwu.ac.za
  Gebou A14, Mahikengkampus

Mev Lebo Smith

Dosent
  +27 16 910 3459
  Lebo.Motelle@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G17, Vanderbijlparkkampus
  Omgewingsreg; Arbeidsreg en Administratiewe Reg
  LLM (WITS) 2017; LLB (Birmingham City) 2011
ORCid

Mnr Lutendo Nendauni

Dosent
  37202049@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G11, Mahikengkampus

Mnr Michael Laubscher

Dosent
  +27 18 285 2353
  Michael.Laubscher@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Gebou F5, Kantoor 107, Potchefstroomkampus
  Die taal en die reg, Onderwysreg, Mediasie
  LLB (UNISA) 2008; MA English (PU vir CHO) 1994
CV ORCid

Me Michelle Schoeman

Dosent
  +27 18 299 1968
  Michelle.Schoeman@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G05, Potchefstroomkampus
  Konstruksiereg Kontraktereg, Sivieleproses reg, Inleiding tot die reg en regsvaardighede, ADR
   LLB (RAU) 2003, LLM Research Dissertation cum laude (NWU) 2013
CV ORCid

Mnr Molebatsi Moremi

Dosent
  +27 18 389 2070
  24635677@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor 119, Mahikengkampus
  Publieke reg; Regsleer; Staatsreg; Gewoonte Reg
  LLB (NWU) LLM (NWU)
ORCid

Mnr Myrone Stoffels

Dosent
  +27 18 299 1685
  Myrone.Stoffels@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G31, Potchefstroomkampus
  Arbeidsreg, Grondwetlike reg, Bewysreg, Strafreg, Strafprosesreg
  LLB (NWU) 2010, LLM (NWU) 2013
CV ORCid

Mnr Philip Bothma

Dosent
  +27 18 299 1950
  Philip.Bothma@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 108, Potchefstroomkampus
  Regsgeskiedenis; Regte en taalonderrig vir spesifieke doel.
  LLB (NWU) 2013; LLM (NWU)
ORCid

Mnr Sikandar Kola

Dosent
  +27 18 389 2650
  Sikandar.Kola@nwu.ac.za
  Gebou A14, Kantoor G16, Mahikengkampus
  Law Society of South Africa (LEAD); LLM 2015 (JHB); LLB 2013 (JHB).
ORCid

Me Stephanie Mostert

Dosent
  +27 16 910 3511
  Stephanie.Mostert@nwu.ac.za
  Gebou 11B Kantoor G19, Vanderbijlparkkampus
   Graad in Geesteswetenskappe (Sielkunde en Engels) Honneursgraad in Engels - Cum Laude
ORCid

Junior Dosente

Me Bronwen Qumbu

Junior Dosent
  Bronwen.Qumbu@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus
  Omgewingsreg, Plaaslike Owerheidsreg
   LLB (UFS) 2013
CV LinkedIn ORCid

Me Nirissa Reddy

Junior Dosent
  +27 16 910 3631
  nirissa.reddy@nwu.ac.za
  Gebou11B, Kantoor G06 Vanderbijlparkkampus
  In Handelsreg, veral in Bankreg en die impak daarvan op die gewone verbruiker.
   LLB (UKZN) 2004, LLM (UNISA) 2019
LinkedIn ORCid

Post-doktorale Genote

Dr Felix Dube

Postdoktorale Genoot
  +27 18 299 1940
  Felix.Dube@nwu.ac.za
  Gebou B14b, Potchefstroomkampus
  Staatsreg, Menseregte en Internasionale Humanitêre Reg

Dr Ifeoma Laura Owosuyi

Postdoktorale Genoot
  ifeoma.l.owosuyi@gmail.com
  Potchefstroomkampus
ORCid

Dr Louise du Toit

Postdoktorale Genoot
  
  louisedutoit@gmail.com
  Omgewingsreg, Klimaatsveranderingsreg, Energiereg
  BA LLB; LLM (Omgewingsreg; met lof); PhD (Publiekreg) (UCT); Toegewyde prokureur van die Hooggeregshof van Suid-Afrika.

Dr Oyesola Olufemi Animashaun

Postdoktorale Genoot
  
  anitrust2@gmail.com
  Mahikengkampus
ORCid

Bestuurder: Studentesake

Me Ninette Crous

Bestuurder: Studente Sake
  +27 18 299 1942
  Ninette.Crous@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 101D, Potchefstroomkampus
ORCid