Akademiese Bestuur

Prof Flip Schutte

Direkteur Voorgraadse Studies Potchefstroom
  +27 18 299 1949
  Flip.Schutte@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G 27
  Bewysreg; Prosesreg; Sakereg
  B Juris (PU vir CHO) 1979 LLB (PU vir CHO) 1982 LLD (NWU) 2007
CV

Prof Ilyayambwa Mwanawina

Adjunk Direkteur Voorgraadse Programme Vanderbijlpark Kampus
  +27 16 910 3478
  ilyayambwa.mwanawina@nwu.ac.za
  Vaaldriehoekkampus Gebou11B, Kantoor G18
  Streeksintegrasie, Internasionalereg, Goeie Bestuursreg en Menseregte.
  LLD; LLM; LLB
Google Scholar LinkedIn ORCid

Prof Marita Carnelley

Navorsingsdirekteur
  +27 18 299 1959
  Marita.Carnelley@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Gebou F5, Kantoor G08
  Familiereg & Dobbelreg
  BA LLB (Stell); LLM (UNISA); PhD (Amsterdam)
CV ORCid

Prof Avitus Agbor

Direkteur Nagraadse Programme
  +27 18 389 2202
  Avitus.Agbor@nwu.ac.za
  Mafikengkampus, Gebou A14, Kantoor 118A.
   Volkereg; Internasionale Strafreg; Internasionale Menseregte; Kriminele reg; Publieke reg.
  LLB (Hons); LLM; PhD.
Google Scholar ORCid

Mnr Tjaart Viljoen

Adjunk-direkteur Voorgraadse Studie Mafikeng.
  +27 18 389 2181
  tjaart.viljoen@nwu.ac.za
  Mafikengkampus, Gebou A14, Kantoor G19A.
  Lesing in Prosesreg en Bewysreg. Praktiserende Prokureur en Geregistreerde Skuldberader.
  LLB; LLM
ORCid

Prof Henk Kloppers

Adjunk Direkteur Nagraads Potchefstroom
  +27 18 299 1928
  Henk.Kloppers@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G03.
  Boedelbeplanning; Belasting; Versekering; Boedelbereddering
  BCom (cum laude, PU vir CHO) 1999; LLB (cum Laude, PU vir CHO); LLM (PU vir CHO) 2001; LLD (NWU) 2012; Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning (UOFS)
CV ORCid

Me René Koraan

Direkteur Professionele Ontwikkeling & Gemeenskapsbetrokkenheid
  +27 18 299 4287
  Rene.Koraan@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G 21.
  Strafreg.
  LLB (PU vir CHO); LLM-Labour Law (PU vir CHO)
CV ORCid

Professore

Prof Anél du Plessis

SARChI CLES Leerstoel
  +27 18 299 1924
  Anel.duPlessis@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Gebou 14B
  Omgewingsreg; Plaaslike Owerheidsreg; Konstitusionele Reg; Omgewingsregeringstudies; Menseregte; Administratiewe Reg.
  BA (Regte, PU vir CHO) 2001; LLB (PU vir CHO) 2003; LLM (NWU) 2004; LLD (NWU) 2009.
CV ORCid NWU Expert

Prof Christa Rautenbach

Professor
  +27 18 299 1939
  Christa.Rautenbach@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G 119A
  Regspluralisme; Kulturele Verskeidenheid; Erfreg; Gewoontereg; Vergelykende Konstitusionalisme; Godsdienstige Regstelsels.
  BJuris (cum laude, PU vir CHO) 1985; LLB (cum laude, PU vir CHO) 1987; LLM (PU vir CHO) 1995; LLD (PU vir CHO) 2001.
CV Google Scholar LinkedIn ORCid NWU Expert Website

Prof Elmarie van der Schyff

Professor
  +27 18 2991937
  Elmarie.vanderSchyff@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor 103
  Deliktereg; Sakereg; Skadevergoedingsreg; Padongelukvergoeding.
  BA Law (PU vir CHO) 1987; LLB (PU vir CHO) 1989; LLM (cum laude, PU vir CHO) 2003; LLD (NWU) 2007.
CV ORCid NWU Expert

Prof Howard Chitimira

Professor
  +27 18 389 2026
  howard.chitimira@nwu.ac.za
  +27 18 389 2028
  Mafikeng Kampus Gebou A14 Kantoor 112
  Korporatiewe & Finansiële Markte Regte; Handelsreg; Handelsreg; Insolvensiereg; Sommige aspekte van Mededingingsreg; Verwante aspekte van Intellektuele Eiendomsreg; Verwante aspekte van Bank- en Finansiële Reg; 'Aspekte van Internasionale Handelsreg.
  LLB (Cum Laude); LLM & LLD
ORCid

Prof Marita Carnelley

Navorsingsdirekteur
  +27 18 299 1959
  Marita.Carnelley@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Gebou F5, Kantoor G08
  Familiereg & Dobbelreg
  BA LLB (Stell); LLM (UNISA); PhD (Amsterdam)
CV ORCid

Prof Pieter du Toit

Professor
  +27 18 299 1934
  Pieter.duToit@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kamer 119B
  Strafprosesreg
  BIuris (cum laude, UOFS) 1994; LLB (UOFS) 1996; LLM International Law (UJ) 2006; LLD (NWU) 2011
ORCid

Prof Wian Erlank

Professor
  +27 18 299 1932
  Wian.Erlank@nwu.ac.za
  Potchefstroom Campus, Main Building F5, Room G23.
  Eiendomsreg Sakereg Virtuele Goedere Tegnologie / IT Internet reg.
  LLB (Stell) 2002; LLM (Stell) 2004; Hons BA(Stell) 2006; Sertifikaat in "Legal Practice" (UNISA) 2006.
CV Google Scholar LinkedIn ORCid

Prof Willemien du Plessis

Professor
  +27 18 299 1969
  Willemien.duPlessis@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G10
  Omgewingsreg; Regsgeskiedenis; Grondreg; Regspluralisme
   BJur (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLD (PU vir CHO); MA in Environmental Management (cum laude) PU vir CHO)
CV ORCid NWU Expert

Navorsingsprofessore

Prof Avitus Agbor

Direkteur Nagraadse Programme
  +27 18 389 2202
  Avitus.Agbor@nwu.ac.za
  Mafikengkampus, Gebou A14, Kantoor 118A.
   Volkereg; Internasionale Strafreg; Internasionale Menseregte; Kriminele reg; Publieke reg.
  LLB (Hons); LLM; PhD.
Google Scholar ORCid

Prof Louis Kotzé

Navorsingsprofessor
  +27 18 299 1956
  Louis.Kotze@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, B14B G01
   Omgewingsreg, Internasionale Vervoerreg, Internasionale Invoer en Uitvoerre, Regsvergelyking
  BCom Regte (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLM (Cum Laude, PU vir CHO); LLD (NWU).
CV Google Scholar ORCid NWU Expert Website

Medeprofessore

Prof Elmien du Plessis

Medeprofessor
  +27 18 285 2611
  Elmien.duplessis@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor 102B.
  Onteieningsreg, Grondwetlike Sakereg, Inheemse Reg, Tradisionele Kennis, Meentgronde / "Commons".
  BA (Internasionale studies); LLB; LLD (Stellenbosch).
Google Scholar LinkedIn ORCid NWU Expert

Prof Flip Schutte

Direkteur Voorgraadse Studies Potchefstroom
  +27 18 299 1949
  Flip.Schutte@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G 27
  Bewysreg; Prosesreg; Sakereg
  B Juris (PU vir CHO) 1979 LLB (PU vir CHO) 1982 LLD (NWU) 2007
CV

Prof Hein Lubbe

Medeprofessor
  +27 18 299 1031
  Hein.Lubbe@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5, Kantoor 101B.
  Bewysreg, Volkereg.
   LLB (NWU) 2005; LLM (UP) 2006; LLD (UVT) 2010.
ORCid

Prof Heléne Combrinck

Medeprofessor
  +27 18 299 1948
  Helene.Combrinck@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G07.
  Gestremdheidsreg
  B Iuris cum laude (PU vir CHO) 1988; LLB cum laude (PU vir CHO) 1990; Honns BA cum laude (PU vir CHO) 1990; LLM (UK/ UCT) 1993; LLD (UWK/ UWC) 2010.
CV ORCid

Prof Henk Kloppers

Adjunk Direkteur Nagraads Potchefstroom
  +27 18 299 1928
  Henk.Kloppers@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G03.
  Boedelbeplanning; Belasting; Versekering; Boedelbereddering
  BCom (cum laude, PU vir CHO) 1999; LLB (cum Laude, PU vir CHO); LLM (PU vir CHO) 2001; LLD (NWU) 2012; Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning (UOFS)
CV ORCid

Prof Ilyayambwa Mwanawina

Adjunk Direkteur Voorgraadse Programme Vanderbijlpark Kampus
  +27 16 910 3478
  ilyayambwa.mwanawina@nwu.ac.za
  Vaaldriehoekkampus Gebou11B, Kantoor G18
  Streeksintegrasie, Internasionalereg, Goeie Bestuursreg en Menseregte.
  LLD; LLM; LLB
Google Scholar LinkedIn ORCid

Prof Klaus Beiter

Medeprofessor
  +27 18 299 1957
  Klaus.Beiter@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G02
  Openbare Internasionale Reg, spesifiek: Die verhouding tussen Openbare Internasionale Reg en Nasionale Regstelsels,
  B.Iur. (Met onderskeiding) (UNISA, Pretoria); LL.B. (Met onderskeiding) (UNISA, Pretoria); Sertifikaat in die Duitse reg (eerste klas) (LMU München, Duitsland); Dr. iur. (Summa cum laude) (LMU München, Duitsland)
CV ORCid

Prof Michelle Barnard

Medeprofessor
  +27 18 299 1033
  12128139@nwu.ac.za
  NWU Potchefstroom
  LLB; LLD
CV ORCid

Prof Neels Kilian

Medeprofessor
  +27 18 3892510
  33458936@nwu.ac.za
  A14, G18 Mafikeng
  Maatskappyreg; Korporatiewe bestuur; Sekuriteitsreg; Versekeringsreg
  MA (Regensburg 2006), LLM (Pretoria 2000), LLD (Vrystaat 2011)
CV

Prof Oliver Fuo

Medeprofessor
  +27 18 299 1933
  Oliver.Fuo@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor 105.
  Plaaslike Owerheids- en Omgewingsreg en Menseregte.
  lLB; LLM (NWU, Mafikeng); LLD (NWU, Potchefstroom).
CV ORCid

Prof Tumi Mmusinyane

Medeprofessor
  018 389 2957
  Tumi.mmusinyane@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus Gebou A14 Kantoor G13
ORCid

Ereprofessore

Regter Deon van Zyl

Ere Professor
  
  Deon.vanZyl@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus

Prof Leon Wessels

Ere Professor
  
  lwessels@iafrica.com
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5.
  Internasionale Regte
  LLM (RAU)1970; LLD (RAU) 2002

Senior Dosente

Dr Anél Gildenhuys

Senior Dosent
  +27 18 299 1036
  Anel.Gildenhuys@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G30.
  
   LLB (PU vir CHO) 2003; LLM (NWU) 2005.
ORCid

Dr Anri Botes

Senior Dosent
  +27 18 299 1052
  Anri.Botes@nwu.ac.za
  NWU
  Arbeidsreg
  LLD. LLM
ORCid

Dr Braam Klaasen

Senior Dosent
  +27 18 299 2125
  Braam.Klaasen@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroom Kampus Hoofgebou F5, Kantoor G19
  Regspraktyk, Inheemse Reg en Straf- en Siviele Litigasie.
  BProc (UNISA) 1999; LLM Criminal Law (UNISA) 2006.
Google Scholar LinkedIn ORCid

Dr Caiphas Brewsters Soyapi

Senior Dosent
   018 299 1941
  Brews.Soyapi@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor 104, Potchefstroom Kampus
LinkedIn ORCid

Dr Germarié Viljoen

Senior Dosent
  =2718 299 1931
  germarie.viljoen@nwu.ac.za
  Gebou F5, Kantoor G20
  Waterreg
  LLB; LLM (cum laude); LLD.
LinkedIn ORCid

Mnr Gideon Rossouw

Senior Dosent
  +27 18 389 2086
  gideon.rossouw@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus Gebou A14, Kantoor 115
  Kriminele Reg; Regulerende Reg, Kriminologie; Internasionale Handelsreg; Intellektuele Eiendomsreg
  BA (Regte), BA (Hons), LLB, LLM (Strafreg en Strafreg) (Kaapstad)

Mnr Jean Kanamugire

Senior Dosent
  +27 18 389 2802
  jean.kanamugire@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus Gebou A14, Kantoor 116
  Omgewingsreg, Besigheidsreg
  LLB; LLM (Omgewingsreg); LLM (Besigheidsreg) -Universiteit van KwaZulu-Natal (UKZN).
ORCid

Mnr Kagiso Masilo

Senior Dosent
  +27 16 910 3633
  Kagiso.Masilo@nwu.ac.za
  NWU (Vaal Kampus) Gebou 11B G15
  Arbeidsreg; Aspekte van Menseregte; Familiereg; Aspekte van Mediese Reg; Bestuurs- en verkrygingsreg; Aspekte van Administratiefreg
   BProc (Unisa); LLM (Manchester, UK)
ORCid

Dr Kesolofetse Lefenya

Senior Dosent
  +27 18 389 2491
  kesolofetse.lefenya@nwu.ac.za
  018 389 2028
  Mafikeng Kampus Gebou A14, Kantoor 108
  Omgewingsreg, Internasionale Humanitêre Reg; Menseregte
  LLB; LLM; LLD
ORCid

Dr Lovemore Chiduza

Senior Dosent
  018 389 2492
  29422507@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus, Gebou A14, Kantoor 110
  Staatsreg, Administratiefreg, Internasionale Reg en Menseregte
  BA Engels (SOLUSI) LLB, LLM (UFH) LLD (UWC), Sertifikaat in Fasilitering van Leer (UFH)
ORCid

Mnr Mmakgotso Mongake

Senior Dosent
  +27 18 389 2337
  Mmakgotso.Mongake@nwu.ac.za
  Mafikeng Campus, Building A14, Office 114
  Kriminologie en verwante vakke
  B / Crim geregtigheid: BE / Crim justice Hons; LLB en LLM; B / Crim Geregtigheid; B / Crim Justice Hons; LLB; LLM.

Me Naeema Gabru

Senior Dosent
  +27 18 2991926
  Gabru.Naeema@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G29
  BCOMM (Regte) - 1999; LLB (2001); LLM (2005) CFP (2009); Gevorderde CFP (2010)
LinkedIn ORCid Website

Mnr Ngwako I Raboshakga

Senior Dosent
  +27 18 299 1956
  Ngwako.Raboshakga@nwu.ac.za
  Potchefstroom, Kampus, Gebou F5, Kantoor 103
CV ORCid

Dr Niel Lubbe

Senior Dosent
  +27 18 299 1032
  Niel.Lubbe@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor 101A.
  Familiereg, Regsfilosofie en Regionale Omgewingsreg.
   LLB (UJ) 2005 LLM (NWU) 2007
Google Scholar ORCid

Mnr Ramokgadi Nkhumise

Senior Dosent
  +27 18 389 2067
  ramokgadi.nkhumise@nwu.ac.za
  +27 18 389 2028
  Mafikeng Kampus Gebou A14, Kantoor 117
  Spesialisering in Arbeidsreg, Deliktereg, Skadevergoedingsreg, Vergoedingsreg en Versekeringsreg en Spesifieke kontrakte.
  B.IURIS, LLB, LLM-spesialisering in Arbeidsreg (UNISA), Sertifikaatprogram in Gevorderde Arbeidsreg, Sertifikaatprogram in Gevorderde Korporatiewe Reg en Sekuriteitsreg (UNISA-Sentrum vir Ondernemingsreg).

Me René Koraan

Direkteur Professionele Ontwikkeling & Gemeenskapsbetrokkenheid
  +27 18 299 4287
  Rene.Koraan@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G 21.
  Strafreg.
  LLB (PU vir CHO); LLM-Labour Law (PU vir CHO)
CV ORCid

Me Rolien Roos

Senior Dosent
  +27 18 299 1958
  Rolien.Roos@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G21.
  Administratiefreg; Regsfilosofie.
  MPhil; LLM; LLB; B Com.
CV ORCid

Mnr Steven Serumaga-Zake

Senior Dosent
  +27 16 910 3540
  20561342@nwu.ac.za
  0866131958
  Gebou 11B, Kantoor G20
  Internasionale Reg en Menseregte.
  LLM (NWU); LLB (NWU); B-Tech Forensiese Ondersoek (UNISA).

Dr Tinyiko Ngobeni

Senior Dosent
  
  Tinyiko.Ngobeni@nwu.ac.za
  Gebou A14, KantoorG10, Mafikeng Kampus
  BProc (Witwatersrand) Dip Insolvency Law, Cert Adv Insolvency Law, LLM (UP) LLM LLD (UNISA) PhD Candidate (Witwatersrand)
LinkedIn ORCid

Dosente

Me Allison Geduld

Dosent
  +27 18 285 2201
  Allison.Geduld@nwu.ac.za
  Potchefstroom Campus, Building F5, Office G06
  Plaaslike Owerheidsreg, Regsfilosofie en Sosio-ekonomiese Regte
  LLB (NWU) 2010; BA Honours (Latin) NWU 2013; LLM 2014 (cum laude).
CV ORCid

Mnr Bongani Thela

Dosent
  +27 18 389 2120
  Bongani.Thela@nwu.ac.za
  Mafikeng, Gebou A14, Kantoor 109
ORCid

Me Chantelle Feldhaus

Dosent
  +27 18 299 1925
  Chantelle.Feldhaus@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G102A.
  Strafreg: Besondere Misdade, Regspraktyk en Kliniese regsopleiding, Kinderreg.
  LLB (PU for CHE) 2000; LLM (PU for CHE) 2009.
CV ORCid

Me Charlene Lanser - Labuschagne

Dosent
  +27 18 389 2177
  charlene.lanser@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus, Gebou A14, Kantoor G14
  Korporatiewe Reg
  LLB & LLM
ORCid

Dr Delano van der Linde

Dosent
  +27 16 910 3634
  Delano.vanderLinde@nwu.ac.za
  NWU (Vaal Kampus) Gebou 11B Kantoor G 02
  Kriminele prosedure, Strafprosesreg, Kriminele Prosedure, Bewysreg, Strafregtigheid
  LLB (Stell) 2013, LLM (Stell) 2014, LLD (Stell) 2018
Google Scholar LinkedIn ORCid

Me Estie Gresse

Dosent
  +27 18 389 2197
  estie.gresse@nwu.ac.za
  Vaaldriehoekkampus, Gebou 11B, Kantoor G04
  Gesinsreg, Arbeidsreg Beurs oor Onderrig en Leer
  LLB Cum Laude, LLM
LinkedIn ORCid

Dr Francois van den Berg

Dosent
  +27 18 299 1943
  Francois.vandenBerg@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G25.
  Staatsreg, Straf-en Strafprosesreg.
   LLB (NWU) 2007; LLM (NWU) 2008; LLD (NWU) 2013.
CV ORCid

Me Gabrielle Dewey

Dosent
  +27 16 910 3632
  35232013@nwu.ac.za
  VanderBijlpark, Gebou 11B, Kantoor G04
  Staatsreg, Administratiefreg, Sosiale Geregtigheid en Advokaatskap vir Menseregte.
   LLM Advokaatskap en Litigasie vir Menseregte (Wits) (cum laude) 2017

Mnr Gomolemo Kekana

Dosent
  +27 18 389 2061
  gomolemo.kekana@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus, Gebou A14, Kantoor G17
  Deliktereg, Strafreg, Skynhof.
  LLB; LLM
LinkedIn

Me Lebo Motelle

Dosent
  +27 16 910 3459
  Lebo.Motelle@nwu.ac.za
  NWU (Vaal Kampus) Gebou 11B G17
  Omgewingsregs; Arbeidsreg en Administratiewe Reg
  LLM (WITS) 2017; LLB (Birmingham City) 2011
CV ORCid

Mnr Michael Laubscher

Dosent
  +27 18 285 2353
  Michael.Laubscher@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor 107
  Die taal en die reg, Onderwysreg, Mediasie
  LLB (UNISA) 2008; MA English (PU vir CHO) 1994
CV ORCid

Me Michelle Schoeman

Dosent
  +27 18 299 1968
  Michelle.Schoeman@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G05
  Konstruksiereg Kontraktereg, Sivieleproses reg, Inleiding tot die reg en regsvaardighede, ADR
   LLB (RAU) 2003, LLM Research Dissertation cum laude (NWU) 2013
CV ORCid

Mnr Moffat Ndou

Dosent
  +27 18 389 2278
  25807919@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus, Gebou A14, Kantoor 111
ORCid

Mnr Molebatsi Moremi

Dosent
  +27 18 389 2070
  24635677@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus, A14 Kantoor 119
  Publieke reg; Regsleer; Staatsreg; Gewoonte Reg
  LLB (NWU) LLM (NWU)
ORCid

Mnr Myrone Stoffels

Dosent
  +27 18 299 1685
  Myrone.Stoffels@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G31
  Arbeidsreg, Grondwetlike reg, Bewysreg, Strafreg, Strafprosesreg
  LLB (NWU) 2010, LLM (NWU) 2013
CV ORCid

Mnr Philip Bothma

Dosent
  +27 18 299 1950
  Philip.Bothma@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Gebou F5, Kantoor 108
  Regsgeskiedenis; Regte en taalonderrig vir spesifieke doel.
  LLB (NWU) 2013
ORCid

Mnr Sikandar Kola

Dosent
  +27 18 389 2650
  Sikandar.Kola@nwu.ac.za
  Mafikengkampus, Gebou A14, Kantoor G16
  Law Society of South Africa (LEAD); LLM 2015 (JHB); LLB 2013 (JHB).
ORCid

Mnr Siraaj Khan

Dosent
  +27 18 299 1951
  30448093@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G26
  Siviele proses
  LLB; LLM (UKZN); Prokureur van die Hooggeregshof van Suid-Afrika.
ORCid

Me Stephanie Mostert

Lektor
  +27 18 910 3511
  Stephanie.Mostert@nwu.ac.za
   Vanderbijlparkkampus, Gebou 13 Kantoor 110
   Graad in Geesteswetenskappe (Sielkunde en Engels) Honneursgraad in Engels - Cum Laude
ORCid

Me Tebogo Rakate

Dosent
  +27 18 299 1034
  Tebogo.Rakate@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Gebou F5, Kantoor G28
  Internasionale Handelsreg en Korporatiewe Sosiale Verantwoordelikheid
CV

Junior Dosente

Me Bronwen Qumbu

Junior Dosent
  +27 18 299
  Bronwen.Qumbu@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5
  Omgewingsreg, Plaaslike Owerheidsreg
   LLB (UFS) 2013
CV LinkedIn ORCid

Me Nirissa Reddy

Junior Dosent
  +27 16 910 3631
  nirissa.reddy@nwu.ac.za
  Gebou11B, Kantoor G06 Vaal Triangle Kampus
  In Handelsreg, veral in Bankreg en die impak daarvan op die gewone verbruiker.
   LLB (UKZN) 2004, LLM (UNISA) 2019
LinkedIn ORCid

Post-doktorale Genote

Dr Ifeoma Laura Owosuyi

Postdoktorale Genoot
  ifeoma.l.owosuyi@gmail.com
  Presidentstr 33, B14 Potchefstroom Kampus
ORCid

Dr Louise du Toit

Postdoktorale Genoot
  
  louisedutoit@gmail.com
  Omgewingsreg, Klimaatsveranderingsreg, Energiereg
  BA LLB; LLM (Omgewingsreg; met lof); PhD (Publiekreg) (UCT); Toegewyde prokureur van die Hooggeregshof van Suid-Afrika.

Dr Oyesola Olufemi Animashaun

Postdoktorale Genoot
  
  anitrust2@gmail.com
  Mafikeng Campus Building
ORCid

Bestuurder: Studentesake

Me Ninette Crous

Bestuurder: Studente Sake
  +27 18 299 1942
  Ninette.Crous@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Gebou F5, Kantoor 101D
ORCid