Akademiese Bestuur

Prof Flip Schutte

Direkteur Voorgraadse Studies Potchefstroom
  +27 18 299 1949
  Flip.Schutte@nwu.ac.za
  +27 (0)18 299 1946
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G 27
  Bewysreg; Prosesreg; Sakereg
  B Juris (PU vir CHO) 1979 LLB (PU vir CHO) 1982 LLD (NWU) 2007
CV

Prof Marita Carnelley

Navorsingsdirekteur
  +27 18 299 1959
  Marita.Carnelley@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Gebou F5, Kantoor G08
  Familiereg & Dobbelreg
  BA LLB (Stell); LLM (UNISA); PhD (Amsterdam)
CV

Mnr Kagiso Masilo

Waarnemende Adjunk Direkteur Voorgraadse Programme Vanderbijlpark Kampus
  +27 16 910 3633
  Kagiso.Masilo@nwu.ac.za
  NWU (Vaal Kampus) Gebou 11B G15
  Arbeidsreg; Aspekte van Menseregte; Familiereg; Aspekte van Mediese Reg; Bestuurs- en verkrygingsreg; Aspekte van Administratiefreg
   BProc (Unisa); LLM (Manchester, UK)

Prof Avitus Agbor

Direkteur Nagraadse Programme
  +27 18 389 2202
  Avitus.Agbor@nwu.ac.za
  Mafikengkampus, Base Gebou, Kantoor G64.
   Volkereg; Internasionale Strafreg; Internasionale Menseregte; Kriminele reg; Publieke reg.
  LLB (Hons); LLM; PhD.
Google Scholar ORCid

Mnr Tjaart Viljoen

Adjunk-direkteur Voorgraadse Studie Mafikeng.
  +27 18 389 2181
  tjaart.viljoen@nwu.ac.za
  Mafikengkampus, Gebou A2 Blok H, Kantoor G173.
  Lesing in Prosesreg en Bewysreg. Praktiserende Prokureur en Geregistreerde Skuldberader.
  LLB; LLM

Prof Heléne Combrinck

Waarnemende Adjunk Direkteur Nagraads Potchefstroom
  +27 18 299 1948
  Helene.Combrinck@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G08.
  Gestremdheidsreg
  B Iuris cum laude (PU vir CHO) 1988; LLB cum laude (PU vir CHO) 1990; Honns BA cum laude (PU vir CHO) 1990; LLM (UK/ UCT) 1993; LLD (UWK/ UWC) 2010.
CV

Me René Koraan

Direkteur Professionele Ontwikkeling & Gemeenskapsbetrokkenheid
  +27 18 299 4287
  Rene.Koraan@nwu.ac.za
  +27 18 293 5133
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G03.
  Strafreg.
  LLB (PU vir CHO); LLM-Labour Law (PU vir CHO)
CV

Professore

Prof Anél du Plessis

SARChI CLES Leerstoel
  +27 18 299 1924
  Anel.duPlessis@nwu.ac.za
  +27 18 293 5396
  Potchefstroom Kampus, Gebou 14B
  Omgewingsreg; Plaaslike Owerheidsreg; Konstitusionele Reg; Omgewingsregeringstudies; Menseregte; Administratiewe Reg.
  BA (Regte, PU vir CHO) 2001; LLB (PU vir CHO) 2003; LLM (NWU) 2004; LLD (NWU) 2009.
CV NWU Expert

Prof Christa Rautenbach

Professor
  +27 18 299 1939
  Christa.Rautenbach@nwu.ac.za
  +27 18 293 5396
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G 23
  Regspluralisme; Kulturele Verskeidenheid; Erfreg; Gewoontereg; Vergelykende Konstitusionalisme; Godsdienstige Regstelsels.
  BJuris (cum laude, PU vir CHO) 1985; LLB (cum laude, PU vir CHO) 1987; LLM (PU vir CHO) 1995; LLD (PU vir CHO) 2001.
CV Google Scholar LinkedIn ORCid NWU Expert Website

Prof Elmarie van der Schyff

Professor
  +27 18 2991937
  Elmarie.vanderSchyff@nwu.ac.za
  +27 18 299 1946
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor 103
  Deliktereg; Sakereg; Skadevergoedingsreg; Padongelukvergoeding.
  BA Law (PU vir CHO) 1987; LLB (PU vir CHO) 1989; LLM (cum laude, PU vir CHO) 2003; LLD (NWU) 2007.
CV NWU Expert

Prof Marita Carnelley

Navorsingsdirekteur
  +27 18 299 1959
  Marita.Carnelley@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Gebou F5, Kantoor G08
  Familiereg & Dobbelreg
  BA LLB (Stell); LLM (UNISA); PhD (Amsterdam)
CV

Prof Pieter du Toit

Professor
  +27 18 299 1934
  Pieter.duToit@nwu.ac.za
  +27 (0)18 299 1946
  Gebou F5, Kamer 119B
  Strafprosesreg
  BIuris (cum laude, UOFS) 1994; LLB (UOFS) 1996; LLM International Law (UJ) 2006; LLD (NWU) 2011
ORCid

Prof Leonie Stander

Professor
  +27 18 299 1931
  Leonie.Stander@nwu.ac.za
  +27 18 293 5133
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G03.
  Insolvensiereg Bereddering van insolvente boedels Lug- en Seevragversekering
  BJuris (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLM (UNISA);1985 LLD (PU vir CHO); 1995
CV

Prof Wian Erlank

Professor
  +27 18 299 1932
  Wian.Erlank@nwu.ac.za
  +27 (0)18 299 1946
  Potchefstroom Campus, Main Building F5, Room 109.
  Eiendomsreg Sakereg Virtuele Goedere Tegnologie / IT Internet reg.
  LLB (Stell) 2002; LLM (Stell) 2004; Hons BA(Stell) 2006; Sertifikaat in "Legal Practice" (UNISA) 2006.
CV Google Scholar LinkedIn ORCid

Prof Willemien du Plessis

Professor
  +27 18 299 1969
  Willemien.duPlessis@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G10
  Omgewingsreg; Regsgeskiedenis; Grondreg; Regspluralisme
   BJur (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLD (PU vir CHO); MA in Environmental Management (cum laude) PU vir CHO)
CV NWU Expert

Navorsingsprofessore

Prof Avitus Agbor

Direkteur Nagraadse Programme
  +27 18 389 2202
  Avitus.Agbor@nwu.ac.za
  Mafikengkampus, Base Gebou, Kantoor G64.
   Volkereg; Internasionale Strafreg; Internasionale Menseregte; Kriminele reg; Publieke reg.
  LLB (Hons); LLM; PhD.
Google Scholar ORCid

Prof Louis Kotzé

Navorsingsprofessor
  +27 18 299 1956
  Louis.Kotze@nwu.ac.za
  +27 18 293 5396
  Potchefstroom Kampus, Presidentstaat 33
   Omgewingsreg, Internasionale Vervoerreg, Internasionale Invoer en Uitvoerre, Regsvergelyking
  BCom Regte (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLM (Cum Laude, PU vir CHO); LLD (NWU).
CV Google Scholar NWU Expert Website

Medeprofessore

Prof Elmien du Plessis

Medeprofessor
  +27 18 285 2611
  Elmien.duplessis@nwu.ac.za
  +27 (0)18 293 5396
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor 104.
  Onteieningsreg, Grondwetlike Sakereg, Inheemse Reg, Tradisionele Kennis, Meentgronde / "Commons".
  BA (Internasionale studies); LLB; LLD (Stellenbosch).
Google Scholar LinkedIn ORCid NWU Expert

Prof Flip Schutte

Direkteur Voorgraadse Studies Potchefstroom
  +27 18 299 1949
  Flip.Schutte@nwu.ac.za
  +27 (0)18 299 1946
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G 27
  Bewysreg; Prosesreg; Sakereg
  B Juris (PU vir CHO) 1979 LLB (PU vir CHO) 1982 LLD (NWU) 2007
CV

Prof Hein Lubbe

Medeprofessor
  +27 18 299 1031
  Hein.Lubbe@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5, Kantoor 101B.
  Bewysreg, Volkereg.
   LLB (NWU) 2005; LLM (UP) 2006; LLD (UVT) 2010.

Prof Heléne Combrinck

Waarnemende Adjunk Direkteur Nagraads Potchefstroom
  +27 18 299 1948
  Helene.Combrinck@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G08.
  Gestremdheidsreg
  B Iuris cum laude (PU vir CHO) 1988; LLB cum laude (PU vir CHO) 1990; Honns BA cum laude (PU vir CHO) 1990; LLM (UK/ UCT) 1993; LLD (UWK/ UWC) 2010.
CV

Prof Henk Kloppers

Professor
  +27 18 299 1928
  Henk.Kloppers@nwu.ac.za
  +27 (0)18 293 5396
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G20.
  Boedelbeplanning; Belasting; Versekering; Boedelbereddering
  BCom (cum laude, PU vir CHO) 1999; LLB (cum Laude, PU vir CHO); LLM (PU vir CHO) 2001; LLD (NWU) 2012; Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning (UOFS)
CV

Prof Howard Chitimira

Medeprofessor
  +27 18 389 2026
  howard.chitimira@nwu.ac.za
  +27 18 389 2028
  Mafeking Kampus Gebou A14 Kantoor 112
  Korporatiewe & Finansiële Markte Regte; Handelsreg; Handelsreg; Insolvensiereg; Sommige aspekte van Mededingingsreg; Verwante aspekte van Intellektuele Eiendomsreg; Verwante aspekte van Bank- en Finansiële Reg; 'Aspekte van Internasionale Handelsreg.
  LLB (Cum Laude); LLM & LLD

Prof Ilyayambwa Mwanawina

Professor
  +27 16 910 3478
  ilyayambwa.mwanawina@nwu.ac.za
  Vaaldriehoekkampus Gebou11B, Kantoor G18
  Streeksintegrasie, Internasionalereg, Goeie Bestuursreg en Menseregte.
  LLD; LLM; LLB
Google Scholar LinkedIn

Prof Klaus Beiter

Medeprofessor
  +27 18 299 1957
  Klaus.Beiter@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G02
  Openbare Internasionale Reg, spesifiek: Die verhouding tussen Openbare Internasionale Reg en Nasionale Regstelsels,
  B.Iur. (Met onderskeiding) (UNISA, Pretoria); LL.B. (Met onderskeiding) (UNISA, Pretoria); Sertifikaat in die Duitse reg (eerste klas) (LMU München, Duitsland); Dr. iur. (Summa cum laude) (LMU München, Duitsland)
CV

Prof Michelle Barnard

Medeprofessor
  +27 18 299 1033
  12128139@nwu.ac.za
  NWU Potchefstroom
  LLB; LLD
CV

Prof Neels Kilian

Medeprofessor
  +27 18 3892510
  Neels.Kilian@nwu.ac.za
  A14, G18 Mafikeng

Prof Oliver Fuo

Medeprofessor
  +27 18 285 2201
  Oliver.Fuo@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor 105.
  Plaaslike Owerheids- en Omgewingsreg en Menseregte.
  lLB; LLM (NWU, Mafikeng); LLD (NWU, Potchefstroom).
CV

Prof Tumi Mmusinyane

Medeprofessor
  018 389 2957
  Tumi.mmusinyane@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus Gebou A14 Kantoor G13

Ereprofessore

Regter Deon van Zyl

Ere Professor
  
  Deon.vanZyl@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus

Prof Leon Wessels

Ere Professor
  
  lwessels@iafrica.com
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5.
  Internasionale Regte
  LLM (RAU)1970; LLD (RAU) 2002

Senior Dosente

Dr Anél Gildenhuys

Senior Dosent
  +27 18 299 1036
  Anel.Gildenhuys@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G30.
  
   LLB (PU vir CHO) 2003; LLM (NWU) 2005.

Dr Anri Botes

Senior Dosent
  +27 18 299 1052
  Anri.Botes@nwu.ac.za
  NWU
  Arbeidsreg
  LLD. LLM

Dr Germarié Viljoen

Senior Dosent
  +27 16 910 3150
  germarie.viljoen@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G19
  Waterreg
  LLB; LLM (cum laude); LLD.
LinkedIn

Mnr Gideon Rossouw

Senior Dosent
  +27 18 389 2086
  gideon.rossouw@nwu.ac.za
  Gebou A2 Blok H, Kantoor G183
  Kriminele Reg; Regulerende Reg, Kriminologie; Internasionale Handelsreg; Intellektuele Eiendomsreg
  BA (Regte), BA (Hons), LLB, LLM (Strafreg en Strafreg) (Kaapstad)

Mnr Jean Kanamugire

Senior Dosent
  +27 18 389 2802
  jean.kanamugire@nwu.ac.za
  Base Gebou, Blok H, Kantoor G175
  Omgewingsreg, Besigheidsreg
  LLB; LLM (Omgewingsreg); LLM (Besigheidsreg) -Universiteit van KwaZulu-Natal (UKZN).

Mnr Kagiso Masilo

Waarnemende Adjunk Direkteur Voorgraadse Programme Vanderbijlpark Kampus
  +27 16 910 3633
  Kagiso.Masilo@nwu.ac.za
  NWU (Vaal Kampus) Gebou 11B G15
  Arbeidsreg; Aspekte van Menseregte; Familiereg; Aspekte van Mediese Reg; Bestuurs- en verkrygingsreg; Aspekte van Administratiefreg
   BProc (Unisa); LLM (Manchester, UK)

Dr Kesolofetse Lefenya

Senior Dosent
  +27 18 389 2491
  kesolofetse.lefenya@nwu.ac.za
  018 389 2028
  Base Gebou, Kantoor G63
  Omgewingsreg, Internasionale Humanitêre Reg; Menseregte
  LLB; LLM; LLD

Dr Lovemore Chiduza

Senior Dosent
  018 389 2492
  29422507@nwu.ac.za
  Base Gebou, Kantoor G62
  Staatsreg, Administratiefreg, Internasionale Reg en Menseregte
  BA Engels (SOLUSI) LLB, LLM (UFH) LLD (UWC), Sertifikaat in Fasilitering van Leer (UFH)

Mnr Mmakgotso Mongake

Senior Dosent
  +27 18 389 2337
  Mmakgotso.Mongake@nwu.ac.za
  Base Building Office G174
  Kriminologie en verwante vakke
  B / Crim geregtigheid: BE / Crim justice Hons; LLB en LLM; B / Crim Geregtigheid; B / Crim Justice Hons; LLB; LLM.

Me Naeema Gabru

Senior Dosent
  +27 18 2991926
  Gabru.Naeema@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G29
  BCOMM (Regte) - 1999; LLB (2001); LLM (2005) CFP (2009); Gevorderde CFP (2010)
LinkedIn Website

Mnr Ngwako I Raboshakga

Senior Dosent
  +27 18 299 1956
  Ngwako.Raboshakga@nwu.ac.za
  NWU (Potchefstroom, Kampus) Gebou F5 Kantoor 115
CV

Dr Niel Lubbe

Senior Dosent
  +27 18 299 1032
  Niel.Lubbe@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor 101A.
  Familiereg, Regsfilosofie en Regionale Omgewingsreg.
   LLB (UJ) 2005 LLM (NWU) 2007
Google Scholar

Mnr Ramokgadi Nkhumise

Senior Dosent
  +27 18 389 2067
  ramokgadi.nkhumise@nwu.ac.za
  +27 18 389 2028
  Base Gebou, Blok H, Kantoor G181
  Spesialisering in Arbeidsreg, Deliktereg, Skadevergoedingsreg, Vergoedingsreg en Versekeringsreg en Spesifieke kontrakte.
  B.IURIS, LLB, LLM-spesialisering in Arbeidsreg (UNISA), Sertifikaatprogram in Gevorderde Arbeidsreg, Sertifikaatprogram in Gevorderde Korporatiewe Reg en Sekuriteitsreg (UNISA-Sentrum vir Ondernemingsreg).

Me René Koraan

Direkteur Professionele Ontwikkeling & Gemeenskapsbetrokkenheid
  +27 18 299 4287
  Rene.Koraan@nwu.ac.za
  +27 18 293 5133
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G03.
  Strafreg.
  LLB (PU vir CHO); LLM-Labour Law (PU vir CHO)
CV

Me Rolien Roos

Senior Dosent
  +27 18 299 1958
  Rolien.Roos@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G21.
  Administratiefreg; Regsfilosofie.
  MPhil; LLM; LLB; B Com.
CV

Mnr Steven Serumaga-Zake

Senior Dosent
  +27 16 910 3540
  20561342@nwu.ac.za
  0866131958
  Gebou 11B, Kantoor G20
  Internasionale Reg en Menseregte.
  LLM (NWU); LLB (NWU); B-Tech Forensiese Ondersoek (UNISA).

Dosente

Me Allison Geduld

Dosent
  +27 18 299 1017
  Allison.Geduld@nwu.ac.za
  +27 18 299 1946
  Potchefstroom Campus, Building F5, Office111.
  Plaaslike Owerheidsreg, Regsfilosofie en Sosio-ekonomiese Regte
  LLB (NWU) 2010; BA Honours (Latin) NWU 2013; LLM 2014 (cum laude).
CV

Mnr Bongani Thela

Dosent
  +27 18 389 2120
  Bongani.Thela@nwu.ac.za
  Mafikeng, Gebou A14, Kantoor 109

Dr Braam Klaasen

Dosent
  +27 18 297 5341
  Braam.Klaasen@nwu.ac.za
  +27 18 297 1395
  1ste Vloer GKSA Administratiewe Gebou, H/v Thabo Mbeki & Meyer straat, Potchefstroom
  Regspraktyk, Inheemse Reg en Straf- en Siviele Litigasie.
  BProc (UNISA) 1999; LLM Criminal Law (UNISA) 2006.
Google Scholar LinkedIn ORCid

Me Chantelle Feldhaus

Dosent
  +27 18 299 1925
  Chantelle.Feldhaus@nwu.ac.za
  +27 18 293 5133
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G102A.
  Strafreg: Besondere Misdade, Regspraktyk en Kliniese regsopleiding, Kinderreg.
  LLB (PU for CHE) 2000; LLM (PU for CHE) 2009.
CV

Me Charlene Lanser - Labuschagne

Dosent
  +27 18 389 2177
  charlene.lanser@nwu.ac.za
  Base Gebou, Blok C,Kantoor G54
  Korporatiewe Reg
  LLB & LLM

Mnr Cornelius Visser

Dosent
  +27 18 389 2528
  cornelius.visser@nwu.ac.za
  Base Gebou, Kantoor G178
  Deliktereg, Persoonlikheidsreg, Mediareg en Personeelrreg.
  LLB (UJ); LLM (Wits); Geregistreerde PhD-student aan die Universiteit van die Witwatersrand.
LinkedIn

Dr Delano van der Linde

Dosent
  +27 16 910 3634
  Delano.vanderLinde@nwu.ac.za
  NWU (Vaal Kampus) Gebou 11B Kantoor G 02
  Kriminele prosedure, Strafprosesreg, Kriminele Prosedure, Bewysreg, Strafregtigheid
  LLB (Stell) 2013, LLM (Stell) 2014, LLD (Stell) 2018
LinkedIn

Me Estie Gresse

Dosent
  +27 18 389 2197
  estie.gresse@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kantoor G180
  Gesinsreg, Arbeidsreg Beurs oor Onderrig en Leer
  LLB Cum Laude, LLM
LinkedIn

Dr Francois van den Berg

Dosent
  +27 18 299 1943
  Francois.vandenBerg@nwu.ac.za
  +27 18 299 1946
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G25.
  Staatsreg, Straf-en Strafprosesreg.
   LLB (NWU) 2007; LLM (NWU) 2008; LLD (NWU) 2013.
CV

Mnr Gomolemo Kekana

Dosent
  +27 18 389 2061
  gomolemo.kekana@nwu.ac.za
  'Base' Gebou, Kantoor G171.
  Deliktereg, Strafreg, Skynhof.
  LLB; LLM
LinkedIn

Me Lebo Motelle

Dosent
  +27 16 910 3459
  Lebo.Motelle@nwu.ac.za
  NWU (Vaal Kampus) Gebou 11B G17
  Omgewingsregs; Arbeidsreg en Administratiewe Reg
  LLM (WITS) 2017; LLB (Birmingham City) 2011
CV

Mnr Michael Laubscher

Dosent
  +27 18 285 2353
  Michael.Laubscher@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor 108
CV

Me Michelle Schoeman

Dosent
  +27 18 299 1968
  Michelle.Schoeman@nwu.ac.za
  +27 18 299 1946
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G28
  Konstruksiereg Kontraktereg, Sivieleproses reg, Inleiding tot die reg en regsvaardighede, ADR
   LLB (RAU) 2003, LLM Research Dissertation cum laude (NWU) 2013
CV

Mnr Moffat Ndou

Dosent
  +27 18 389 2278
  25807919@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus, Gebou A14, Kantoor 115.

Mnr Myrone Stoffels

Dosent
  +27 18 285 2610
  Myrone.Stoffels@nwu.ac.za
  +27 18 299 1946
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor 101D
  Arbeidsreg, Grondwetlike reg, Bewysreg, Strafreg, Strafprosesreg
  LLB (NWU) 2010, LLM (NWU) 2013
CV

Mnr Philip Bothma

Dosent
  +27 18 299 1950
  Philip.Bothma@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroomkampus, Gebou F5, Kantoor 108
  Regsgeskiedenis, Reg en Taal, Taalonderrig vir spesifieke doeleindes.
  LLB (NWU) 2013.
CV

Mnr Sikandar Kola

Dosent
  +27 18 289 2650
  Sikandar.Kola@nwu.ac.za
  Law Society of South Africa (LEAD); LLM 2015 (JHB); LLB 2013 (JHB).
CV

Mnr Siraaj Khan

Dosent
  +27 18 299 1951
  30448093@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5, Kantoor 101E.
  Siviele proses
  LLB; LLM (UKZN); Prokureur van die Hooggeregshof van Suid-Afrika.

Me Stephanie J Mostert

Dosent
  +2716 910 3511
  Stephanie.Mostert@nwu.ac.za
  VanderBijl, Gebou 13 Kantoor 110

Mnr Tjaart Viljoen

Adjunk-direkteur Voorgraadse Studie Mafikeng.
  +27 18 389 2181
  tjaart.viljoen@nwu.ac.za
  Mafikengkampus, Gebou A2 Blok H, Kantoor G173.
  Lesing in Prosesreg en Bewysreg. Praktiserende Prokureur en Geregistreerde Skuldberader.
  LLB; LLM

Junior Dosente

Me Bronwen Qumbu

Junior Dosent
  +27 18 299 1942
  Bronwen.Qumbu@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5, Kantoor G28
  Omgewingsreg, Plaaslike Owerheidsreg
   LLB (UFS) 2013
CV LinkedIn

Mnr Molebatsi Moremi

Junior Dosent
  +27 18 389 2070
  24635677@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus, A14 Kantoor 119
  Publieke reg; Regsleer; Staatsreg; Gewoonte Reg
  LLB (NWU) LLM (NWU)

Mev Nirissa Reddy

Junior Dosent
  +27 16 910 3631
  nirissa.reddy@nwu.ac.za
   Gebou11B, Kantoor G06 Vaal Triangle Kampus
  In Handelsreg, veral in Bankreg en die impak daarvan op die gewone verbruiker.
  Baccalaureus in Regte (LLB) - Universiteit van KwaZulu-Natal Meesters in Handelsreg (LLM) - UNISA (afwagtende van resultate) Toegelaat tot prokureur van die Hooggeregshof van Suid-Afrika

Post-doktorale Genote

Dr Caiphas Brewsters Soyapi

Postdoktorale Genoot
  
   cbsoyapi@gmail.com
  Presidentstr 33, B14 Potchefstroom Kampus

Dr Ifeoma Laura Owosuyi

Postdoktorale Genoot
  ifeoma.l.owosuyi@gmail.com
  Presidentstr 33, B14 Potchefstroom Kampus

Dr JH Bhuiyan

Postdoktorale Genoot
  31537022@nwu.ac.za
CV

Dr Jean-Claude Ashukem

Postdoktorale Genoot
  +27 78 988 1649
  jcnashukem@gmail.com
  Potchefstroom Kampus
  2013- 2016 LLD (Ph.D)
CV

Dr Oyesola Olufemi Animashaun

Postdoktorale Genoot
  
  anitrust2@gmail.com
  Mafikeng Campus Building