Me Alpha Marais

Administratiewe Bestuurder
  +27 18 299 1922
  Alpha.Marais@nwu.ac.za
  +27 18 231 5381
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G23

Me Precious Peme

Administratiewe Bestuurder
  +27 18 389 2023
  presh.peme@nwu.ac.za
  Mafikengkampus, Base Gebou, Kantoor G55
  BA Comm.1999; BAdmin Hons. 2000; M Admin. 2005

Me Saritha Marais

Persoonlike Assistent
  +27 18 299 1568
  Saritha.Marais@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5, Kantoor G14

Me Aletta Tow

Persoonlike Assistent
  +27 18 389 2028
  letty.tow@nwu.ac.za
  Mafikengkampus Base Gebou, Blok A2C, Kantoor G57
  Kommunikasie-; Administratiewe-; Verbale-; Luister- en Analitiese Vaardighede.
  Gevorderde Tk (Pitman – London)

Me Audrie Francis

Departementele Assistent
  +27 18 285 2248
  Audrie.Francis@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
   Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5, Kantoor G17

Me Clarina Vorster

Senior Administratiewe Beampte
  +27 18 299 1952
  Clarina.Vorster@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Presidentstr 33, Kantoor G02

Me Cynthia Dabhelia

Administratiewe Assistent
  +27 18 299 1037
  cynthia.dabhelia@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Presidentstr 33, Kantoor G02

Me Francina Modise

Senior Sekretaresse
  +27 18 389 2314
  francina.modise@nwu.ac.za
  +27 18 389 2595
  'Base' Gebou A2A, Kantoor G110
  Diploma in Menseregte; Inligting en Tegnologie; Diploma in Mense Regte.

Me Irene Ramoabi

Sekretaresse
  +27 18 389 2517
  irene.ramoabi@nwu.ac.za
  +27 18 389 2028
  Mafikeng Kampus, Gebou A2 Blok H, Kantoor G179
  Kantooradministrasie, Navorsing.
  Sekretariële Diploma Kursusse; Diploma in Menseregte; BA in IKS en Meesters in IKS (Inheemse sisteme).

Me Isabel Bouwer

Persoonlike assistent
  +27 18 299 1921
  Isabel.Bouwer@nwu.ac.za
  +27 18 293 5396
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G24

Me Jamey Henry

Administratiewe Assistent
  +27 18 299 1954
  Jamey.Henry@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroom Kampus, HoofgebouF5, Kantoor G116A

Me Lizelle Staats

Senior Administratiewe Assistent
  +2718 285 2616
  Lizelle.Staats@nwu.ac.za
  +2718 299 1955
  52/5000 Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G22.

Me Lysandre le Roux

Senior Administratiewe Assistent: Direkteur: Voorgraadse Programme: Prof Flip Schutte
  +27 18 299 1935
  Lysandre.leRoux@nwu.ac.za
  +27 18 299 1946
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G26

Mnr Mqakama Radebe

Tydelike administrateur
  +27 16 9103483
  27496155@nwu.ac.za
  Vaaldriehoek Kampus, Gebou11B Kantoor G05

Me Rieëtte Venter

Senior Administratiewe Assistent vir Navorsing
  +27 18 299 1996
  Rieette.Venter@nwu.ac.za
  +27 872315389
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G09

Me Ruth Gaebee

Sekretaresse
  +27 18 389 2385
  ruth.gaebee@nwu.ac.za
  Base 16/5000 Gebou, Kantoor G172
   Menslike Hulpbron - Administrasie
  Nagraadse Diploma in Menslike Hulpbronne

Stephanie Kotze

Administratiewe Assistent
  +27 18 299 1974
  Stephanie.Kotze@nwu.ac.za
  +27 18 293 5133
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kamer G01

Me Tsholofelo Leeuw

Administratiewe assistent
  +27 18 389 2584
  tsholofelo.leeuw@nwu.ac.za
  'Base' Gebou, Blok A2A Kantoor G117
  Diploma in Menseregte; Regsekretaris Sertifikaat; Skuldberading Sertifikaat.