Me Alpha Marais

Administratiewe Bestuurder
  +27 18 299 1922
  Alpha.Marais@nwu.ac.za
  +27 18 231 5381
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5, Kantoor G116

Me Saritha Marais

Persoonlike Assistent
  +27 18 299 1568
  Saritha.Marais@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5, Kantoor G14

Me Annelie Pheiffer

Senior Administratiewe Assistent
  +27 18 285 2616
  Annelie.Pheiffer@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G22

Me Audrie Francis

Departementele Assistent
  +27 18 285 2248
  Audrie.Francis@nwu.ac.za
  +27 18 299 1923
   Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5, Kantoor G17

Me Francina Modise

Senior Sekretaresse
  +27 18 389 2314
  francina.modise@nwu.ac.za
  +27 18 389 2595
  'Base' Gebou A2A, Kantoor G110
  Diploma in Menseregte; Inligting en Tegnologie; Diploma in Mense Regte.

Me Irene Ramoabi

Sekretaresse
  +27 18 389 2517
  irene.ramoabi@nwu.ac.za
  +27 18 389 2028
  Mafikeng Kampus, Gebou A2 Blok H, Kantoor G179
  Kantooradministrasie, Navorsing.
  Sekretariële Diploma Kursusse; Diploma in Menseregte; BA in IKS en Meesters in IKS (Inheemse sisteme).

Me Isabel Bouwer

Persoonlike assistent
  +27 18 299 1921
   PC-LAW@nwu.ac.za
  +27 18 293 5396
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G24

Me Lysandre le Roux

SALA: Senior Roosters- en Assesseringsassistent
  +27 18 299 1935
  Lysandre.leRoux@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor 101E

Mnr Mqakama Radebe

Tydelike administrateur
  +27 16 9103483
  27496155@nwu.ac.za
  Vaaldriehoek Kampus, Gebou11B Kantoor G16

Me Omphemetse Mmekoa

Persoonlike Assistent
  +27 18 389 2062
  Omphemetse.Mmekoa@nwu.ac.za
  Mafikengkampus Gebou A14, Kantoor 102
  
  

Me Rieëtte Venter

Senior Administratiewe Assistent vir Navorsing
  +27 18 299 1996
  Rieette.Venter@nwu.ac.za
  +27 872315389
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kantoor G09

Me Ruth Gaebee

Sekretaresse
  +27 18 389 2385
  ruth.gaebee@nwu.ac.za
  Base 16/5000 Gebou, Kantoor G172
   Menslike Hulpbron - Administrasie
  Nagraadse Diploma in Menslike Hulpbronne

Me Sonia Turkstra

Senior Administratiewe Nagraadse Programme
  +27 18 299 1952
  Sonia.Turkstra@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5, Kantoor G115

Stephanie Kotze

Administratiewe Assistent
  +27 18 299 1974
  Stephanie.Kotze@nwu.ac.za
  +27 18 293 5133
  Potchefstroomkampus, Hoofgebou F5, Kamer G01

Mr Tshiamo Baotlwaeng

Administratiewe Assistent
  +27 18 299 1954
  Tshiamo.Baotlwaeng@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5, Kantoor G116A

Me Tsholofelo Leeuw

Administratiewe assistent
  +27 18 389 2584
  tsholofelo.leeuw@nwu.ac.za
  'Base' Gebou, Blok A2A Kantoor G117
  Diploma in Menseregte; Regsekretaris Sertifikaat; Skuldberading Sertifikaat.