Mahikengkampus

Die Regstudenteraad is 'n statutêre struktuur onder die Mahikengkampus Verteenwoordigende Studenteraad (CSRC). Dit verteenwoordig alle regstudente in die Fakulteit oor sake rakende onderrig en leer en gehalteversekering.

 

Die hoofdoel van hierdie groep is om studente te help om vakke te bemeester. Dit word verteenwoordig op die Fakulteitsraad en ander relevante komitees van die Fakulteit.

Potchefstroomkampus

 

Die Studenteregsvereening van Potchefstroom (SRVP) is 'n Akademiese Studenteraad (ASV) wat vir die regstudent gestig is. Die SRVP dien as 'n skakel tussen studente, kampusaktiwiteite en dosente. Die SRVP as 'n ASV is bedoel om akademiese, sosiale en studentesake te hanteer.
Die SRVP bestaan uit 'n diverse groep mense wat probeer om jou lewe as student te verhelder terwyl jy aan die NWU (Potchefstroomkampus) studeer. 'n Wye verskeidenheid byeenkomste en geleenthede word geskep om jou medestudente te leer ken en om met ander te netwerk.

Vanderbijlparkkampus