PRESTIGIOUS AWARDS

PRESTIGIOUS AWARDS FOR OUTSTANDING PERFORMANCES DURING 2019.
 
Annually the Faculty of Law recognizes the outstanding achievements of their students within the academic, leadership, cultural and sports fields. We are grateful to also have build strong relationships over the years with stakeholders sponsoring award prizes, and participate in our functions.We want to congratulate our students with their different awards as listed below. Hard work en dedication is key to your success, of which we are extremely proud of. More info:... read more


Research@NWU

Welcome to the fifth edition of the North-West University's research and innovation newsletter, Research@NWU. The aim of the newsletter is to showcase research projects, researchers and relevant events.
Click on the above image to view this edition, or copy the following link into your browser:
https://bit.ly/2lo8DbV


A former student of the NWU Faculty of Law, Adv Jannet Gildenhuys

'n Voormalige student van die NWU se Regsfakulteit Adv Jannet Gildenhuys, is aangestel as Senior Advokaat met effek vanaf 30 Julie 2019.
Jannet het haar LLB-graad (cum laude) verwerf aan die NWU in 1993 en het ook haar LLM by Emory University (Atlanta, VSA) voltooi in 1996, gevolg deur haar LLD in 1992 by die Universiteit van Stellenbosch.
Sy het by die Pretoria se balie aangesluit in 1999 en spesialiseer in eiendomsreg m.b.t. minerale- en mynreg , die wet op serwitute, omgewingsreg, waterreg, onteiening- en evaluasiereg asook ander verwante velde. Sy... read more


Prof Anél du Plessis is presenting a Public Lecture

Prof Anel du Plessis bied op 26 Junie 2018 'n publieke lesing aan wat deur die Institute for Advanced Sustainability Studies (Potsdam)  en die Freie Universitat, Berlyn aangebied word. Die lesing is getiteld: "Domestication of the Paris Agreement in South Africa: The role of Cities"  en bevat Mnr Andrew Gilder, Mede-direkteur van Climate Legal (www.climatelegal.co.za) as mede-outeur.  


Prof Oliver Fuo woon tans die "Global Intensive" Program

Prof. Oliver Fuo woon tans die Global Intensive Program of Young Constitutional Law Scholars by wat van 23-29 Junie 2018 in Seoul, Suid-Korea aangebied word.  Die program word georganiseer deur die aanbieders van die 10de Annual World Congress of Constitutional Law en bied 'n geleentheid aan 28  belowende akademici van 16 verskillende lande om te beraadslaag oor hoe konstituisonalisme die globalisering van menseregte en humanitarisme in Suid-Korea en die ander verteenwoordigende lande, bevorder en kweek.  Prof.  Fuo het ook 'n aanbieding gedoen tydens die 17de Werkswinkel van die 10de ... read more


Aanstellings op die Fakulteitsbestuurskomitee

Die volgende aanstellings (vir 'n periode van vyf jaar) is bevestig : 

  • Adjunkdirekteur Voorgraadse Programme  Vanderbijlpark Kampus: Prof Ilya Mwanawina


Nuwe uitdaging vir prof Christa Rautenbach

Die doel van prof Rautenbach se aanstelling is om aan ’n ondersoek ten opsigte van die moontlike aanvaarding van ’n enkele huwelikswet, wat maatreëls teen skynhuwelike insluit, deel te neem. Die ondersoek sal hoofsaaklik die kwessie hanteer van die ontwikkeling van voorstelle vir wetgewing wat partye toelaat om volgens alle godsdienstige, kulturele of sekulêre praktyke in Suid-Afrika te trou.

 “Dit is ’n groot eer, maar dis baie ekstra werk. Dit kan jare duur om ons verslag aan die minister te voltooi, aangesien ons talle verskillende soorte huwelike en talle tipes wetgewing het... read more


Prof Anél du Plessis verwerf gesogte leerstoel

Die Fakulteit is oorstelp om aan te kondig dat die fakulteit deur die NRF South African Research Chair Initiative (SARChi) bekroon is met 'n leerstoel (research chair) .  Die leerstoel  is   in "Cities, Law and Environmental Sustainability" en is deur Prof Anél du Plessis verwerf.  Sy sal ook die aktiwiteite m.b.t. hierdie toekenning vir die volgende vyf jaar behartig.  Die stoel word gesamentlik deur Nedbank en die IRF befonds.


International Association of Impact Assessment (IAIA) from 16-19 May 2018 in Durban

This year South Africa hosts the annual international conference of the International Association of Impact Assessment (IAIA) from 16-19 May 2018 in Durban. Former Constitutional Court Judge Albie Sachs will deliver the keynote address, asking "Do you have to be white to be green?" in the context of environmental justice in countries in transition.

Four Faculty members are participating in the conference programme:

Prof Willemien du Plessis' presentation is on "Women and illegal mining in Africa". She will also participate in the panel on... read more


Prof Leonie Stander - TOON VAN DEN HEEVERPRYS VIR REGSWETENSKAP

TOON VAN DEN HEEVERPRYS VIR REGSWETENSKAP
Die prys kan driejaarliks toegeken word vir: Oorspronklike regskundige werke in Afrikaans; en/of vollengte artikels of 'n artikel van hoogstaande gehalte in Afrikaans wat in geakkrediteerde regstydskrifte verskyn het; en/of baanbrekende regsuit¬sprake in Afrikaans.
Die prys is toegeken aan prof. Leonie Stander van die Noordwes-Universiteit.  Prof. Stander publiseer hoogstaande vollengte... read more


Prof Louis Kotze - Regter vir die Permanent Peoples' Tribunal (PPT) on Human Rights

Professor Louis Kotzé, Navorsingsprofessor aan die Regsfakulteit van die NWU en huidiglik Marie Curie navorsingsgenoot by die Universiteit van Lincoln in die Verenigde Koninkryk , is aangewys as regter vir die Permanent Peoples' Tribunal (PPT) on Human Rights, Fracking and Climate Change.  Die verhoor m.b.t. hierdie netelige en kritieke  kwessie sal van 14-18 Mei 2018 plaasvind.  Die PPT  is 'n internasionale erkende  organisasie en dien as 'n tribunaal vir die beslegting van menseregte-kwessies. Die organisasie funksioneer  onafhanklik van... read more


Prof Klaus D Bieter - NWU Fakulteit Regte

Prof. Klaus D. Beiter van die NWU Regsfakulteit, ‘n spesialis in internasionale menseregte, is aangewys as die voorsitter van ‘n uitgelese paneel wat die kwessie van akademiese vryheid gaan bespreek. Hierdie paneelbespreking sal plaasvind tydens die 2018 Scholars at Risk Network Global Congress, wat van 23-26 April sal plaasvind by die Freie Universität Berlin, Duitsland. Die  kongres is getiteld : "The University and the Future of Democracy" en word gereël deur die  Scholars at Risk, New York, te same met  die  Alexander von Humboldt Foundation en Freie Universität... read more


"Inspire a future leader" met Regter Leona Theron

Almal is welkom om die gaslesing deur Regter Leona Theron van die Konstitusionele Hof, by te woon. Die tema van haar aanbieding is: Ons verantwoordelikheid teenoor sosiale geregtigheid. Die aanbieding is om 12:45 - 14:00 in die NWU Sanlam-ouditorium op 9 April 2018.

https://www.facebook.com/events/175696113080559/


Uitvoerende Dekaan 2018

Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Regte

Prof Stephen de la Harpe

Prof De la Harpe het 'n BA Regte en LLB aan die Universiteit van Pretoria (UP) behaal, 'n BCom aan UNISA, LLM met spesialisasie in Fundamentele Regte en Konstitusionele Praktyk aan UP, 'n LLD aan UNISA en 'n PGDip in Dispuutresolusie aan die Universiteit van Stellenbosch.

Hy is in 1985 as prokureur tot die Hoogeregshof van Suid-Afrika toegelaat, en as advokaat in die Hooggeregshof in 1986. Hy is 'n geakkrediteerde kommersiële mediator by die Africa Centre for Dispute... read more


Prof Willemien du Plessis is paneellid vir 'Gender & Mining'

Prof Willemien du Plessis is paneellid vir 'Gender & Mining'  by die 'Mineral Law in Africa (MLIA) Colloqium V' in Nairobi Kenya van 28 Feb tot 2 Maart.


Bekroon met ATKV|SA Akademie-pryse 2018

Baie geluk aan Dr Michelle Barnard, Fakulteit Regte, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus wat bekroon is met 'n akademiese prys vir haar artikel Koolstofbelasting as voorgestelde ekologiese fiskalehervormingsmaatreël in Suid-Afrika wat by LitNet Akademies Jg. 13 (3), 2016 verskyn het.

... read more


Welkom uit die Kantoor van die Waarnemende Dekaan

Geagte student

Ek wil u graag baie welkom heet by die Fakulteit Regte vir die 2018 akademiese jaar wat hierdie maand ‘n aanvang neem. Hierdie jaar gaan sekerlik, op verskeie vlakke, weer ‘n opwindende een wees. Die politieke veranderinge, weersomstandighede, ekonomies werklikhede, gratis hoër onderwys, internasionale gebeure en baie ander faktore sal sorg dat ons nie in 2018 verveeld is nie.

Wat die Fakulteit betref is een van ons belangrike doelwitte die implimentering van die LLB verbeteringsplan. Dit gaan beslis harde werk en aanpassing van dosent en student verg. Ek... read more


Globale Klimaatsveranderingsweek - Opvolg

Die Regsfakulteit van die NWU, in samewerking met die Ingenieursfakulteit sowel as die Fakulteit vir Natuurwetenskappe, die SRVP en Enactus, het die 2017 Global Climate Change Week  (Globale Klimaatsveranderingsweek) aangebied. Gedurende hierdie week is 'n boekuitstalling by die Ferdinand Postma-biblioteek gehou  en is ander aktiwiteite soos 'n bewusmakingsveldtog by die Fakulteit van Regte, 'n studente-debat en verskeie publieke lesings oor  klimaatsveranderingskwessies  ook aangebied.  Besoek ons Facebookblad vir meer besonderhede.  ... read more


Globale Klimaatsveranderingsweek 9-15 Oktober 2017

9-15 Oktober  Boekuitstalling : Klimaatsverandering - Ferdinand Postma- biblioteek
Donderdag 12 Oktober
12:30-14:00  Bewusmakingsveldtog : Gebou F5, Fakulteit Regte
18:00-20:00  Openbare lesing: Skynhof, F5, K 110
                  Sprekers: 18:00-18:20  Ncobile Nkosi
                                     18:20-18:40  Markus Koehn
                                     18:40-19:00  Dr Michelle Barnard     
                                     19:00-19:20  Andrew Gilder
Vrydag 13 Oktober    ... read more


Prof Leonie Stander praat by Internasionale INSOL konferensie te Warskou Poland

Prof Stander sal op 4 Oktober 2017 'n voordrag getiteld "Comparison: SA business rescue procedure" by die Internasionale INSOL konferensie te Warskou Poland lewer.