Globale Klimaatsveranderingsweek - Opvolg

Die Regsfakulteit van die NWU, in samewerking met die Ingenieursfakulteit sowel as die Fakulteit vir Natuurwetenskappe, die SRVP en Enactus, het die 2017 Global Climate Change Week  (Globale Klimaatsveranderingsweek) aangebied. Gedurende hierdie week is 'n boekuitstalling by die Ferdinand Postma-biblioteek gehou  en is ander aktiwiteite soos 'n bewusmakingsveldtog by die Fakulteit van Regte, 'n studente-debat en verskeie publieke lesings oor  klimaatsveranderingskwessies  ook aangebied.  Besoek ons Facebookblad vir meer besonderhede.  ... read more


Globale Klimaatsveranderingsweek 9-15 Oktober 2017

9-15 Oktober  Boekuitstalling : Klimaatsverandering - Ferdinand Postma- biblioteek
Donderdag 12 Oktober
12:30-14:00  Bewusmakingsveldtog : Gebou F5, Fakulteit Regte
18:00-20:00  Openbare lesing: Skynhof, F5, K 110
                  Sprekers: 18:00-18:20  Ncobile Nkosi
                                     18:20-18:40  Markus Koehn
                                     18:40-19:00  Dr Michelle Barnard     
                                     19:00-19:20  Andrew Gilder
Vrydag 13 Oktober    ... read more


Prof Leonie Stander praat by Internasionale INSOL konferensie te Warskou Poland

Prof Stander sal op 4 Oktober 2017 'n voordrag getiteld "Comparison: SA business rescue procedure" by die Internasionale INSOL konferensie te Warskou Poland lewer.


Dr Mwanawina is gekies

Dr Mwanawina is gekies om deel te neem aan 'n interdissiplinêre navorsingsprojek getiteld: Steering Regional Development through Regional Economic Communities in Africa: Legal, Economic and Political Instruments.

Die projek vorm deel van die Tanzanian‐German Centre for Eastern African Legal Studies (TGCL) in samewerking met die Dar-es-Salaam Regskool en die Universiteit van Bayreuth, Duitsland.
Die eerste navorsingswerkswinkel word vanaf 16-18 Oktober 2017 in Dar-es-... read more


All Africa Skynhof kompetisie

26ste uitgawe van die All African Menseregte Skynhofkompetisie - 18 - 23 September - Span NWU met verteenwoordigers van die Mafikeng-, Vanderbijlpark- en Potchefstroomkampusse

... read more


Dr Oliver Fuo ontvang 'n TWAS-DFG-samewerking toekenning

Dr Oliver Fuo het 'n TWAS-DFG-samewerking toekenning vir wetenskaplikes uit sub-Sahara-Afrika ontvang vir 'n drie maande studie by Fachbereich Rechtswissenschaft, Freie Universität Berlyn, Duitsland. Baie geluk aan Oliver. Ons is baie trots op jou en bly saam met jou.


Roman Mauger, 'n navorsingsgenoot aan die Noordwes-Universiteit ontvang sy doktorsgraad

Roman Mauger, 'n navorsingsgenoot aan die Noordwes-Universiteit, het op 8 September sy doktorsgraad van die Universiteit van Montpellier ontvang. Hy het sy proefskrif suksesvol afgehandel. Sy eksamengroep het onderstreep dat hy 'n "globale navorser" was as gevolg van die tyd wat hy aan sy navorsing in Suid-Afrika en aan die Noordwes-Universiteit bestee het. Hy is ook geprys vir die lewer van referate by Internasionale Konferensies terwyl hy sy proefskrif afgelê... read more


Prof Christa Rautenbach ontvang 'n uitnodiging

Prof Christa Rautenbach het 'n uitnodiging ontvang om lid te wees van 'n evalueringskomitee om sekere aansoeke in die 'Kaderprogram vir Geesteswetenskappe, Kultuurwetenskappe en Sosiale Wetenskappe', wat deur die Duitse Federale Ministerie van Onderwys en Navorsing (Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF) in 2012. Sy sal ook deelneem aan die hersieningspaneel wat van 11-12 September 2017 in Bonn, Duitsland, bymekaar kom.


SRVP voorsitter 2017/2018

Huidiglik is ek 'n eerstejaar LLB student. Nadat ek aan die begin van hierdie jaar deel van die SRVP se subkomitee was, het ek besluit om aansoek te doen vir die posisie van voorsitter omdat ek die nodige eienskappe het om van my voorganger oor te neem en die visie te bereik wat ek vir my termyn het as voorsitter.

My visie vir hierdie kwartaal is: "Om die studente te dien in my hoedanigheid as voorsitter van die SRVP, daarna streef om eenheid onder my eweknieë te bereik, diversiteit te omhels, alle take te vervul wat van my met die grootste entoesiasme vereis word en etiese... read more


Prof Louis Kotze is verkies om te dien as 'n sleutelrolspeler

Prof. Louis Kotze is verkies om te dien as 'n sleutelrolspeler van die wêreldwye "Earth System Law Task Force". Bestaande uit wêreldleiers, insluitend die vader van die "Earth system governance theory" Prof. Frank Biermann, die Taakmag is geleë in die Universiteit van Utrecht se Copernicus Instituut vir Volhoubare Ontwikkeling en sal 'n belangrike bydrae lewer tot die formulering van die nuwe parameters van die... read more


"Implementation of Constitutional" - 'n Nuwe boek is gepubliseer

'n Boek waaraan professor Louis J Kotze en Caiphas Brewsters Soyapi as redakteurs hul bydraers gelewer het, is pas deur UNEP gepubliseer. Die boek ondersoek nuwe grense in die implementering van grondwetlike, internasionale en streeksregtelike benaderings om die beskerming van die omgewing te bevorder. Baie dankbaarheid gaan na die fakulteit as geheel vir die ondersteuning en aan sekere fakulteitslede vir die bydraes. Dit sluit dr Paola Villavicencio Calzadilla, prof Anél du Plessis, dr WD Lubbe en... read more


Prof Anél du Plessis - Vir 'n volhoubare Suid-Afrika

Alle Suid-Afrikaners het 'n afdwingbare reg op 'n omgewing wat nie skadelik vir gesondheid of welsyn is nie, en alhoewel dit 'n skaars land is, het elke Suid-Afrikaner die reg op toegang tot skoon drinkwater. "Ons het 'n paar van die beste omgewingswette in die wêreld, maar 'n tradisionele gebrek aan nakoming en handhawing het die stelsel verdun," het prof. Anél du Plessis van die Fakulteit Regte, Noordwes-Universiteit (NWU) gesê. Program in Omgewingsreg en Regering... read more


Dr Paola Villavicencio het die "Beste Aanbiedingsprys" ontvang

Dr Paola Villavicencio het die "Beste Aanbiedingsprys" ontvang vir haar referaat gelewer tydens die 5de Jaarlikse NWU Postdoc Konferensie wat op 2 Augustus 2017 by die Sport Village, Potchefstroomkampus gehou is. Die geleentheid is georganiseer deur die Na-doktorale Komitee van die Potchefstroomkampus en ondersteun deur die kantoor van die Viserektor: Navorsing en Beplanning en die Internasionale Kantoor.
... read more