Prof Robbie JA Robinson

Professor
  +27 18 299 1940
  Robbie.Robinson@nwu.ac.za
  +27 18 293 5133
   Potchefstroomkampus, Presidentstr 33, Kantoor
   Familiereg Personereg Kinderregte Internasionale Kinderregte Fundamentele regte Kinderregte
   BJuris (PU vir CHO) 1975 LLB (PU vir CHO) 1977 LLD (PU vir CHO) 1987
CV ORCid NWU Expert

Prof Leonie Stander

Professor
  +27 18 299 1931
  Leonie.Stander@nwu.ac.za
  +27 18 293 5133
  Potchefstroomkampus
  Insolvensiereg Bereddering van insolvente boedels Lug- en Seevragversekering
  BJuris (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLM (UNISA);1985 LLD (PU vir CHO); 1995
CV ORCid

Prof Gerrit Pienaar

Professor
  +27 18 299 1938
  Gerrit.Pienaar@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, Presidentstr 33
  B Jur & Comm - Potchefstroom Universiteit 1971. LL B (cum laude) - Potchefstroom Universiteit 1973. LL D - Potchefstroom Universiteit 1982. Verhandeling
CV ORCid

Prof Francois Venter

Professor
  +27 18 28 52354
  francois.venter@nwu.ac.za
  Fakulteit Regte van die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika.
  Grondwetlike Vergelyking Publiekregsteorie; Grondwetlike Grondreg
   BJur et Comm (PU vir CHO) 1968 LLB PU vir CHO)1970 LLD (PU vir CHO)1978
CV ORCid

Prof Melvin Mboa

Professor
  +27 18 389 2510
  Melvin.Mbao@nwu.ac.za
  Mafikeng Kampus Gebou A14 Kantoor G18
  Navorsingsbelangstelling: Konstitusionalisme, Goeie Regering en Publieke Reg in Algemeen
  LLB (UNZA), MPhiL, PhD, Cambridge Universiteit, UK
ORCid