Prof Robbie JA Robinson

Professor
  Robbie.Robinson@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus
   Familiereg Personereg Kinderregte Internasionale Kinderregte Fundamentele regte Kinderregte
   BJuris (PU vir CHO) 1975 LLB (PU vir CHO) 1977 LLD (PU vir CHO) 1987
CV ORCid NWU Expert

Prof Leonie Stander

Professor
  Leonie.Stander@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus
  Insolvensiereg Bereddering van insolvente boedels Lug- en Seevragversekering
  BJuris (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLM (UNISA);1985 LLD (PU vir CHO); 1995
CV ORCid

Prof Gerrit Pienaar

Professor
  +27 18 299 1938
  Gerrit.Pienaar@nwu.ac.za
  Gebou B14b, Kantoor G06, Potchefstroomkampus
  B Jur & Comm - Potchefstroom Universiteit 1971. LL B (cum laude) - Potchefstroom Universiteit 1973. LL D - Potchefstroom Universiteit 1982. Verhandeling
CV ORCid

Prof Francois Venter

Professor
  +27 18 285 2354
  francois.venter@nwu.ac.za
  Fakulteit Regte van die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika.
  Grondwetlike Vergelyking Publiekregsteorie; Grondwetlike Grondreg
  BJur et Comm (PU vir CHO) 1968 LLB PU vir CHO)1970 LLD (PU vir CHO)1978
CV ORCid

Prof Melvin Mboa

Professor
  +27 18 389 2510
  Melvin.Mbao@nwu.ac.za
  Mahikeng Kampus Gebou A14 Kantoor G18
  Navorsingsbelangstelling: Konstitusionalisme, Goeie Regering en Publieke Reg in Algemeen
  LLB (UNZA), MPhiL, PhD, Cambridge Universiteit, UK
ORCid