Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Regte

Prof Stephen de la Harpe
  +27 18 299 1920
  Stephen.DeLaHarpe@nwu.ac.za
  Gebou F5, Lokaal G15, Potchefstroomkampus
LinkedIn

Persoonlike Assistent

Me Saritha Marais
  +27 18 299 1568
  Saritha.Marais@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Hoofgebou F5, Kantoor G14

Adjunk-Dekaan: Gemeenskapsverbintenis en Belanghebberverhoudinge

Dr Neo Morei
  +27 18 389 2484
  Neo.Morei@nwu.ac.za
  Gebou C, Lokaal G67, Mafikengkampus
LinkedInResearch Gate

Persoonlike Assistent

Me Aletta Tow
  +27 18 389 2028
  letty.tow@nwu.ac.za
  Mafikengkampus Base Gebou, Blok A2C, Kantoor G57
  Gevorderde Tk (Pitman – London)
  Kommunikasie-; Administratiewe-; Verbale-; Luister- en Analitiese Vaardighede.