Oorsig

Duur: 4 jaar

Kwalifikasiekode: 607 107

Kurrikulumkode Mafikengkampus: R411M

Kurrikulumkode Potchefstroomkampus: R411P

Verpligte vakketydens studietydperk:

 • 36 regsmodules;
 • 5 taal- en taalvaardigheidsmodules;
 • 2 praktiese regsmodules en
 • Navorsingsverslag.

Beperkte keusemodules in jaar IV.

Toelatingsvereistes

 • APS van 30;
 • Wiskunde is 'n sterk aanbeveling en
 • Taal van onderrig en leer op Huistaalvlak geslaag op prestasievlak 4 (50-59%) OF taal van onderrig en leer op Eerste Addisionele Taalvlak geslaag op prestasievlak 5 (60-69%).

Vakgroepe

Die volgende vakgroepe bestaan om te help met die akademiese administrasie van die program:

 • Privaatreg
 • Volkereg
 • Handelsreg
 • Straf- en Prosesreg

Plekke van aflewering

 • Mafikengkampus
 • Potchefstroomkampus

Loopbaangeleenthede

 • Prokureur
 • Advokaat
 • Staatsaanklaer
 • Landdros
 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur

Kurrikulum

Die kurrikulum vir LLB kan hier besigtig word.

Vir meer inligting verwys asseblief na die jaarboek.