Studente wat die BA of BCom (Regte) graad studeer, kan na hul 3 jarige graad voortgaan met die LLB oor 2 jaar of verder of honeursstudies in 'n nie-regsgraad.

 

Oorsig

Duur: 3 jaar

Kwalifikasiekode: 500 183

Kurrikulumkode Mafikengkampus: R302M

Kurrikulumkode Potchefstroomkampus: R302P

Kurrikulumkode Vaaldriehoekkampus: R302V

Verpligte regs-, en taalvaardigheidsvakke PLUS
Ekonomie, Ondernemingsbestuur en Rekeningkunde in jaar I, slegs twee daarvan in jaar II en een daarvan in jaar III.
Studente wat nie Rekeningkunde op skool gehad het nie, kan die kort leerprogram in Basiese Rekeningkunde voltooi tydens die verwelkomingstydperk.

Toelatingsvereistes

 • APS van 30;
 • Wiskunde geslaagop prestasievalk 4 (50-59%) en
 • Taal van onderrig en leer op Huistaalvlak geslaag op prestasievlak 4 (50-59%) OF taal van onderrig en leer op Eerste Addisionele Taalvlak geslaag op prestasievlak 5 (60-69%).

Vakgroepe

Die volgende vakgroepe bestaan om te help met die akademiese administrasie van die program:

 • Privaatreg
 • Volkereg
 • Handelsreg
 • Straf- en Prosesreg

Plekke van aflewering

 • Mafikengkampus
 • Potchefstroomkampus
 • Vaaldriehoekkampus

Loopbaan geleenthede

 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur

Kurrikulum

Die kurrikulum vir BCom (Regte) kan hier besigtig word.

Vir meer inligting verwys asseblief na die jaarboek.