Voornemende Voorgraadse Regstudente

Skakelbeampte: Me Annelie Pheiffer

Kantoornommer: +27 (0) 18 285 2616

E-pos adres: Law-Prospective@nwu.ac.za

Fisiese adres: 
Noordwes Universiteit
Potchefstroomkampus
Regsfakulteit
Hoffmanstraat 11
Hoofgebou F5
Kantoor G22
Potchefstroom
2531