Posadres:
Interne bussie 547
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Posbus 20810
Noordbrug
Potchefstroom
2522

Fisiese adres:
1ste vloer RCSA Administratiewe Gebou
h/v Thabo Mbeki Laan en Meyerstraat
Potchefstroom
2531

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)18 297 5341/5983

Fax: +27 (0) 18 297 1395

Algemene / Sentrale Epos adres: Regskliniek-Potch@nwu.ac.za / Lizelle.duPisani@nwu.ac.za

Kaart en aanwysings