Die Regskliniek van die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus wil ekenning gee aan die bydraes van die volgende donateurs, sonder wie die aktiwiteite van die Regskliniek nie moontlik sou wees nie:

 

Attorneys Fidelity Fund

www.fidfund.co.za

Legal Aid South Africa

www.legal-aid.co.za

Association of University Legal Aid Institutions Trust

The Atlantic Philanthropies

www.atlanticphilanthropies.org

Open Society Foundation for South Africa

www.osf.org.za

Charles Stewart Mott Foundation

www.mott.org

Law Society of South Africa – Legal Education and Development

www.lssalead.org.za