Die volgende aanstellings (vir 'n periode van vyf jaar) is bevestig : 

  • Adjunkdirekteur Voorgraadse Programme  Vanderbijlpark Kampus: Prof Ilya Mwanawina

  • Direkteur Professionele Ontwikkeling en Gemeenskapsbetrokkenheid : Me  Rene Koraan

  • Adjunkdirekteur  Voorgraadse programme  Mahikeng Kampus Mnr Tjaart Viljoen

  • Waarnemende Direkteur Navorsing : Prof Anél du Plessis is aangestel hangende die inwerkingtreding van die Cities, Law and   Environmental Sustainability Research Chair

  • Adjunkdirekteur  Nagraadse Programme Mahikeng kampus. : Prof Avitus Agbor

  • Direkteur Nagraadse Programme : prof Henk Kloppers

Baie geluk aan hierdie kollegas met hulle aanstellings . Ons is dankbaar dat hulle bereid is om diensbaar te wees in hierdie belangrike posisies. Ons is bevoorreg dat mense met sulke kwaliteite op die Fakulteitsbestuurskomitee dien.

Submitted by RIEËTTE VENTER on Fri, 06/01/2018 - 10:43