Die Fakulteit is oorstelp om aan te kondig dat die fakulteit deur die NRF South African Research Chair Initiative (SARChi) bekroon is met 'n leerstoel (research chair) .  Die leerstoel  is   in "Cities, Law and Environmental Sustainability" en is deur Prof Anél du Plessis verwerf.  Sy sal ook die aktiwiteite m.b.t. hierdie toekenning vir die volgende vyf jaar behartig.  Die stoel word gesamentlik deur Nedbank en die IRF befonds.

Submitted by RIEËTTE VENTER on Tue, 05/22/2018 - 10:48