Prof Melvin Mboa

  Professor
  +27 18 389 2510
  Melvin.Mbao@nwu.ac.za
  Mahikeng Kampus Gebou A14 Kantoor G18, Mafikeng
  LLB (UNZA), MPhiL, PhD, Cambridge Universiteit, UK
  Publiekreg, naamlik Administratiefreg, Staatsreg, Menseregte, Arbeidsreg en Volkereg.

  Prof Robbie JA Robinson

  Professor
  Robbie.Robinson@nwu.ac.za
  Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
   BJuris (PU vir CHO) 1975 LLB (PU vir CHO) 1977 LLD (PU vir CHO) 1987
   Familiereg Personereg Kinderregte Internasionale Kinderregte Fundamentele regte Kinderregte

  Prof Leonie Stander

  Professor
  Leonie.Stander@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus,
  BJuris (PU vir CHO); LLB (PU vir CHO); LLM (UNISA);1985 LLD (PU vir CHO); 1995
  Insolvensiereg Bereddering van insolvente boedels Lug- en Seevragversekering