Registrasieprogram en -skedule 2019

Oorplasings vanaf Vaaldriehoek- en Mafikengkampus

Studente vanaf die Vaaldriehoek- en Mafikengkampus, asook ander universiteite, moet enige van die inligtingsessies op 1 Februarie bywoon.

Voortsetters

Studente wat verlede jaar (2017) die BA Regte en BCom Regte voltooi het en in 2018 met LL B wil voortgaan, moet enige van die inligtingsessies op 1 Februarie bywoon. Hulle moet vir die volgende kurrikula registreer
·         Studente wat BA Regte voltooi het, vir 607 107 (3)/R412P
·         Studente wat B Com Regte voltooi het, vir 607 107 (3) /R413P

NWU-studente van ander nie-regs kurrikula

NWU-studente wat met toestemming van kurrikulum wil verander en van kurrikula sonder regsvakke na BA Regte, BCom Regte of LLB wil oorskakel, moet die inligtingsessie vir eerstejaars op 22 Januarie in F8 G42 bywoon, en moet op 31 Januarie by me Marais in F5 G23 aanmeld. Dit is nie vir hierdie studente moontlik om op die webblad te registreer nie.

Studente wat van BA (Regte) of BCom (Regte) na LLB wil oorskakel

Studente wat van BA (Regte) of BCom (Regte) na LLB wil oorskakel, of van LLB na een van die ander kurrikula, moet ʼn elektroniese studenteversoek voltooi. Hulle oorskakeling sal van kapasiteit en hulle akademiese rekords afhang.

Studente van ander universiteite

Studente wat van ander universiteite af kom en in 2017 vir die eerste keer aan die NWU vir BA Regte, B Com Regte of LLB registreer, moet die relevante sessies vir eerstejaars op 1 Februarie bywoon, en moet op 30 Januarie 2018 by prof Flip Schutte in F5 G27 aanmeld. Hy sal o.a. erkenning van modules reeds geslaag, hanteer. Dit is nie vir hierdie studente moontlik om op die webblad te registreer nie.

Studente wie se studies geblok, maar nog nie getermineer is nie

Studente wie se studies geblok, maar nog nie getermineer is nie, moet op 31 Januarie 2018 by prof Flip Schutte in F5 G27 aanmeld. Dit is nie vir hierdie studente moontlik om op die webblad te registreer nie. LW! Aansoeke vir die verlenging van studies moet gedoen word indien ʼn student die maksimum duur van studietydperk oorskry.