Prof
Anél du Plessis
Posbeskrywing: 
SARChI CLES Leerstoel
Telefoon: 
+27 18 299 1924
Fisiese Adres: 
Gebou B14b, Kantoor G01, Potchefstroomkampus
Kwalifikasies: 
BA (Regte, PU vir CHO) 2001; LLB (PU vir CHO) 2003; LLM (NWU) 2004; LLD (NWU) 2009.
Kundigheid: 
Omgewingsreg; Plaaslike Owerheidsreg; Konstitusionele Reg; Omgewingsregeringstudies; Menseregte; Administratiewe Reg.
Agtergrond: 
Onlangse Publikasies in Regstydskrifte: Du Plessis A & Alberts R “Cooperative environmental governance: At the coalface of sustainable infrastructure development in South Africa” 2014 Southern African Public Law 441-468; Du Plessis A & Van Der Berg A “RA Le Sueur v eThekwini Municipality 2013 JDR 0178 (KZP): An Environmental Law Reading" 2014 Stellenbosch Law Review 25(3):580-594; Du Plessis, A "Climate Change, Public Trusteeship and the Tomorrows of the Unborn" South African Journal on Human Rights 2015 31(2) 269-293. Boeke en Hoofstukke in boeke: Du Plessis AA & Nel JG “An introduction” in Du Plessis A (ed), Environmental Law and Local Government in South Africa (Cape Town Juta 2015) 3-37; Du Plessis AA, Nel JG & Retief FP “Key elements for municipal action” in Du Plessis A (ed), Environmental Law and Local Government in South Africa (Cape Town Juta 2015) 41-90; Nel JG, Du Plessis W & Du Plessis AA “Instrumentation for local environmental governance” in Du Plessis A (ed), Environmental Law and Local Government in South Africa (Cape Town Juta 2015) 91-166.