LLM in Publieke Reg en Regsfilosofie (Mafeking-kampus)

Programleier:  Prof Avitus Agbor

Samestelling van kurrikulum – LLM in in Publieke Reg en Regsfilosofie

KODE: 6CH P02, R801M

KAMPUS: MAFIKENG, (ENGLISH)

AANBIEDINGSMETODE: KONTAK-ONDERRIG

Die program behels die volgende verpligte en keusemodules:

Modulekode

Beskrywing

Krediete

PPLM 873

Skripsie - jaarmodule

100

Semester 1- Kies twee keusemodules

PPLM 811

 
    Oorsprong en struktuur van Suider-Afrikaanse regstelsels

20

PPLM 812

  Regsfilosofiese Benaderings in Suider-Afrika

20

PPLM 813

  Grondwetlike en Menseregte

20

Semester 2- Kies twee keusemodules

PPLM 821

  Regsopvoeding en die Regsprofessie in Suider-Afrika

20

PPLM 822

  Interdissiplinêre Regstudies in Suider-Afrika

20

PPLM 823

Administratiefreg

20

PPLM 824

    Volkereg

20

Krediet totaal vir modules

80

Krediet totaal vir die kurrikulum

180