Alle Suid-Afrikaners het 'n afdwingbare reg op 'n omgewing wat nie skadelik vir gesondheid of welsyn is nie, en alhoewel dit 'n skaars land is, het elke Suid-Afrikaner die reg op toegang tot skoon drinkwater. "Ons het 'n paar van die beste omgewingswette in die wêreld, maar 'n tradisionele gebrek aan nakoming en handhawing het die stelsel verdun," het prof. Anél du Plessis van die Fakulteit Regte, Noordwes-Universiteit (NWU) gesê. Program in Omgewingsreg en Regering .... lees meer